Logo UHasselt

menu

Francqui Leerstoel - Francqui Chair 2017


Specifieke Lezingen / Specific Lectures

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SPECIFIEKE LEZINGEN / SPECIFIC LECTURES


Woensdag 19/4 (9:30 - 12:00): Seismisch gedrag en ontwerp van structuren (deel 1 – algemeen)
Gebouw D – aula H6

Inleiding tot de principes van seismisch ontwerp, overzicht van seismische analysemethoden en grondbeginselen van vereenvoudigde normatieve ontwerpprocedures. Vergelijkende evaluatie van conventionele en speciale laterale weerstandbiedende systemen, overzicht van de huidige en recent ontwikkelde structurele oplossingen.

-----------------------------------------------------------------------

Wednesday 19/4 (9:30 - 12:00): Seismic behaviour and design of structures (part 1 - general)
Building D – room H6

Introduction to seismic design concepts, including an outline of seismic analysis procedures from fundamentals to simplified code methods. Comparative seismic assessment of conventional and special lateral resisting systems, and status of current and emerging solutions.

Woensdag 19/4 (13:30 - 16:00): Seismisch gedrag en ontwerp van structuren (deel 2 – Stalen en staal-beton composiete structuren)
gebouw D – aula H6

Seismische prestaties en ontwerp van ongeschoorde en geschoorde stalen raamwerken met verwijzing naar recente Europese onderzoeksactiviteiten. Toepassing op samengestelde en hybride staal-betonsystemen. Beoordeling van de normatieve benaderingen, met nadruk op Eurocode 8.

-----------------------------------------------------------------------

Wednesday 19/4 (13:30 - 16:00): Seismic behaviour and design of structures (part 2 – steel and steel-concrete composite structures)
Building D – room H6

Seismic performance and design of moment resisting and braced steel framed buildings, with reference to recent European research activities. Application to composite and hybrid structural systems. Appraisal of codified approaches, with emphasis on Eurocode 8.

Dinsdag 25/4 (9:30 - 12:00): Brandwerend ontwerp van raamwerkstructuren
Gebouw D – aula H3

Inleiding tot het brandwerend ontwerp van gebouwen opgebouwd als raamwerkstructuur: van traditionele prescriptieve methoden tot performance-based benaderingen. Gedrag van materialen op hoge temperatuur. Relevant Europees onderzoek op staal- en composietstructuren en vertaling naar praktische ontwerpprocedures.

-----------------------------------------------------------------------

Tuesday 25/4 (9:30 - 12:00): Fire engineering of framed buildings
Building D – room H3

Introduction to structural fire engineering from traditional prescriptive methods to performance based approaches. Behaviour of materials at elevated temperatures. Significant European research on steel and composite structures, and integration in building design procedures.

Dinsdag 25/4 (13:30 - 16:00): Robuustheid van raamwerkstructuren onder accidentele belastingen
Gebouw D – aula H3

Historische ontwikkelingen en robuustheidseisen voor gebouwen, met focus op Europese richtlijnen. Prestaties van stalen en staal-betonnen structuuronderdelen onder plotse dynamische belastingen. Gedrag van hoogbouw en vereenvoudigde beoordelingsmethoden.

-----------------------------------------------------------------------

Tuesday 19/4 (13:30 - 16:00): Robustness of framed structures under accidental loading
Building D – room H3

Historical developments and robustness requirements for buildings, including current European guidelines. Performance of steel and composite members and components under sudden dynamic loading. Behaviour of multi-storey buildings, and simplified assessment methods.