Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TUTORWERKING

Tutoring wiskunde voor bedrijfseconomen, handelswetenschappers en verkeerskundigen
Ouderejaarstudenten Handelsingenieur bieden vakinhoudelijke, klassikale begeleiding wiskunde aan eerstejaarsstudenten Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Mobiliteitswetenschappen met een niet-adequate vooropleiding.

Je wordt op de hoogte gebracht van de tutorwerking tijdens de introductiedag, het eerste hoorcollege en de eerste werkzitting wiskunde, alsook via e-mail.

Deelnemende studenten krijgen gedurende 1 uur per week in kleine groep (tiental studenten per groep) klassikaal extra uitleg bij de oefeningen die in de vorige werkzitting Wiskunde aan bod kwamen.
De tutoring wordt in de lesroosters ingepland.


Tutoring Algemene Economie en Boekhouden voor handelswetenschappers
Succesvolle ouderejaarsstudenten bieden vakinhoudelijke, klassikale begeleiding algemene economie en boekhouden aan eerstejaarsstudenten Handelswetenschappen. Deze extra begeleiding is afgestemd op de eisen die in de opleiding HW aan de studenten gesteld worden. Deze sessies zijn zeker aan te raden voor de studenten met een beperkte voorkennis.

Je wordt op de hoogte gebracht van de tutorwerking tijdens de introductiedag en het eerste hoorcollege.

Deelnemende studenten krijgen gedurende 1 uur per week in kleine groep klassikaal extra uitleg bij de oefeningen die in de vorige werkzitting algemene economie en boekhouden aan bod kwamen.

De tutoring wordt in de lesroosters ingepland.


Tutoring Informatica
Eerstejaarsstudenten INF met tekorten in hun voorkennis en/of met studiestrategische tekorten kunnen tijdens het academiejaar deelnemen aan de tutoring Informatica, waarbij extra vakinhoudelijke begeleiding wordt aangeboden. 

De tutoring wordt georganiseerd in kleine groepen van ongeveer 2 à 3 studenten gedurende één tot anderhalf uur per week. Succesvolle ouderejaarsstudenten bekijken wekelijks samen inhoudelijke problemen of vragen van/met de eerstejaarsstudenten.
Deze problemen of vragen kunnen in de vorm van extra uitleg, oefeningen … besproken en verhelderd worden.