Logo UHasselt

menu

Studie- en Studentenbegeleiding


Studiebegeleiding

Studie- en Studentenbegeleiding

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MENTORWERKING

Eerstejaarsstudenten in de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen worden individueel en in groep extra ondersteund en gecoacht door assistenten uit het eerste bachelorjaar (= mentoren). Je mentor is je eerste aanspreekpunt, waar je terecht kan met al je vragen op studievlak.

De mentor legt je o.a. enkele belangrijke regels uit de onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling uit, wordt er gepolst hoe het vlot met de zelfstudie, krijg je tips i.v.m. studie-aanpak, worden examenresultaten besproken en geanalyseerd, ….