Logo UHasselt

menu

UHasselt SEE


Universiteit Hasselt School of Expert Education

UHasselt SEE

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROGRAMMASTAF

 

 

Johan Poisquet

is doctor in de Sociale Wetenschappen (Tilburg University) en licentiaat in de Economische wetenschappen (KU-Leuven) met een Postacademische vorming in Human Resource Management (UHasselt). Hij werkt als staflid Personeel & Organisatie bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Hij is geassocieerd lid van het TAOS-instituut, een lerend netwerk van onderzoekers en praktijkmensen dat zich wereldwijd inzet om sociaal-constructionistische ideeën en praktijken verder vorm te geven en kenbaar te maken. Hij is academisch verantwoordelijke van het leerprogramma HRM Anders. Zijn ervaringen situeren zich vooral binnen het domein van mens-, team- en organisatie-ontwikkeling.

Frank Lambrechts

is professor Organisationeel Leren en Veranderen aan de Universiteit Hasselt. Hij is verbonden aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen (RCEF Research Center for Entrpreneurship & Family Firms). Hij behaalde een eerste PhD in de Sociale Wetenschappen (Organisatiepsychologie) aan de Universiteit van Tilburg (NL) en een tweede in de Bedrijfseconomie aan de Universiteit Hasselt en Jyväskylä University (Finland). Hij focust op hoe mensen samen kunnen bouwen aan systeembreed leren en op sterkten gebaseerde verandering (Appreciative Inquiry), en hoe ze daarbij mede-eigenaarschap kunnen ontwikkelen. Zijn werk is gepubliceerd in diverse boeken en internationale toptijdschriften. Hij faciliteert binnen MBA en post-academische executive leerprogramma’s.

Sven De Weerdt

(PhD) werkt als procesbegeleider en coördineert leiderschapsontwikkeling in UZ Leuven. Hij studeerde organisatiepsychologie en bedrijfseconomie, doctoreerde op het thema professioneel leren, doceert “wetenschapsfilosofie” (biomedische wetenschappen; UHasselt) en “levenskwaliteit” (Relatie- en communicatiewetenschappen). Hij is ook lid van de raad van bestuur van Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet). Hij schreef meerdere artikels en hoofdstukken over professionele en persoonlijke ontwikkeling en ook leiderschap (zie: www.dansenmetdewereld.be), en de boeken “Ontdek jezelf”, “Dansen met de wereld” en “Cocreatief leiderschap”.

 

Ingeborg Vandepoel

(PhD) is mede-eigenaar van Hakkert, Vandepoel & Partners, een Nederlands Training- en Adviesbureau. Ze studeerde psychologie en onderwijskunde in Leiden (1988), volgde het CIGO programma aan de Universiteit van Hasselt (1990) en promoveerde in 2016 op samenwerken in gedistribueerde teams. Rode draden in haar werk zijn leren en co-creatie. Samen werken en leren geeft haar veel plezier en voldoening. Ingeborg hanteert een sociaal relationeel perspectief gecombineerd met strength-based methoden.

 

Styn Grieten

(PhD) is als organisatiepsycholoog verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven en aan de Faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van de Universiteit Hasselt. Hij doceert Organisatieleren & Change management, (Organisatie-)Psychologie en Kwalitatieve Onderzoeksmethoden. Zijn onderzoek focust op kwaliteitsvolle relationele praktijken in en tussen groepen en organisaties met een specifieke interesse in veranderingsprocessen, teamleren, psychologisch eigenaarschap, dialoog, humble inquiry en appreciative leadership.

Jeroen de Smet

begon zijn loopbaan in de jaren 80 van de vorige eeuw als dramatherapeut in de klinische psychiatrie en als docent drama aan diverse opleidingen. Deze achtergrond, in combinatie met opleiding in de organisatiekunde en in de HRM aan de Universiteit Hasselt, impliceerde een praktische en resultaatgerichte manier van werken, zowel bij individuele- als bij groepsgerichte leertrajecten. Sinds 1992 werkt hij als zelfstandig gevestigd consultant en trainer. Voor opdrachtgevers in het bedrijfsleven, onderwijs en bij de overheid verzorgt hij trainingen en verandertrajecten met zeer uiteenlopende doelstellingen. Daarnaast heeft hij zich gespecialiseerd in team- en individuele coaching.