Logo UHasselt

menu

Opleiding HRM Anders


Opleiding HRM Anders

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

TEVREDEN DEELNEMERS

HR-professional als procesbegeleider: een andere kijk die vraagt om een andere leerbenadering!

Afgelopen vrijdag, 18 mei 2018, sloten we leertraject HRM Anders af. Dit programma biedt een Andere kijk op HRM. Daarover verscheen eerder een artikel door Sven De Weerdt op LinkedIn.

Maar minstens even belangrijk wordt in overeenstemming hiermee ook een Andere leerervaring tot stand gebracht met een sterk accent op zelfsturend groepsleren. Getuige daarover de unaniem enthousiaste deelnemers:

“Het is echt ‘Anders’, “Het totaalconcept ervoer ik als erg vernieuwend. Mooie afwisseling tussen persoonlijke groei, theoretische diepgang en praktische toepasbaarheid.” “De open startweek was achteraf gezien de enige mogelijke start. Zeer geslaagd. Treffend.” “Het traject paste zich perfect aan de noden en het tempo van de groep aan.” “Ervaringsgericht leren staat centraal.” En praktischer: “Ik ben zeer tevreden over de gehele opzet.

Ook op vlak van werkdruk, inhoud, mix zelfstudie en groepsleren, en met een mooie afsluiting.” – “Goed gespreid voor een haalbare afstemming met het werk. En voldoende regelmaat voor een goed leerproces.”

Kwaliteiten die bij de docent-procesbegeleiders werden geapprecieerd zijn:

Rust, ontspannenheid, vertrouwen en veiligheid in de groep brengen. - Opmerkzaamheid. Op de juiste momenten open vragen stellen die tot nadenken stemmen. - Rakende feedback geven die blijft hangen. - Waarachtigheid, echtheid, oprechtheid, eerlijkheid. - Uitnodigende, faciliterende, niet-oordelende houding. - Mooi evenwicht tussen hart en hoofd. - Ruime theoretische kennis en vermogen om die naar de praktijk over te brengen. - Enthousiasme, energie en humor. Luchtigheid en diepgang. - Toegankelijk, zeer ervaren, overtuigend.

 

Bron: Sven De Weerdt, docent-procesbegeleider HRM Anders, op LinkedIn