Logo UHasselt

menu

Help studenten


Toepassingen

Help studenten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STUDIETIJDMETING

1. Doel studietijdmeting

Verzamelen van gegevens over de studiebelasting per opleidingsonderdeel en per onderwijsperiode (trimester/semester).
Wat is een gemiddelde studiebelasting om te slagen voor een opleidingsonderdeel/voor een opleiding?
Het onderzoeken van de link tussen resultaten en studie-inspanning.

2. Aanmelden

Via Mijn studentendossier heb je toegang tot de studietijdmeting indien er in jouw richting studietijdmeting geregistreerd moet worden.
Ga je rechtstreeks naar de studietijdmeting dan kan je aanmelden met je stamnummer en je e-mail wachtwoord.

3. Studietijdmeting invullen (5 onderdelen)


Per week word je het volgende aangeboden :
een overzicht van de "geprogrammeerde uren", alle uren die ook in het uurrooster staan en
per dag een lijst van opleidingsonderdelen om je zelfstudieuren voor dat opleidingsonderdeel op die dag te registreren


3.1. Geprogrammeerde uren


Het blok "geprogrammeerde uren" geeft een overzicht van alle activiteiten die voor die week geprogrammeerd staan op het uurrooster. Deze onderwijsactiviteiten zijn opgedeeld in een aantal onderwijsvormen o.a. hoorcollege, werkzitting, enz. Per onderwijsactiviteit wordt een budget aangegeven t.t.z. het aantal uren dat voor deze activiteit voorzien is (vergelijkbaar met de aanduiding op het uurrooster).

Je kan de studietijd voor een bepaalde onderwijsactiviteit als volgt registreren.

  • aanklikken per onderwijsactiviteit van het budget waarna deze uren overgenomen worden in de uuraanduiding en/of
  • door het zelf ingeven van uren en minuten bijvoorbeeld wanneer je die bepaalde onderwijsactiviteit niet volledig gevolgd hebt;
  • jouw ingave wordt pas geregistreerd wanneer je de knop 'registreer' aanklikt!

3.2. Zelfstudie

Je zelfstudieuren kan je als volgt registreren.

  • selecteer de dag van de zelfstudie. De verschillende dagen van de betrokken week staan als tab-pagina bovenaan;
  • per dag worden de verschillende opleidingsonderdelen van de betrokken week getoond;
  • geef in uren en minuten aan hoeveel tijd je die dag besteed hebt aan het opleidingsonderdeel;
  • Klik op de knop 'registreer' om je uren zelfstudie te registreren;

3.3. Studietijd registreren

Pas als je op de knop "registreer"  klikt worden je uren die je ingevuld hebt bij geprogrammeerde uren en zelfstudie geregistreerd.

3.4. Week afsluiten

Als je een bepaalde week volledig hebt ingevuld kan je via de knop "Deze week afsluiten"   naar een volgende week.

Deze knop registreert ook je studietijd van die week, dus is het niet nodig om eerst op registreer te klikken en vervolgens op "Deze week afsluiten". Enkel "Deze week afsluiten" is voldoende.

Deze knop verschijnt er pas de vrijdag van de lopende week, je kan dus ten vroegste op vrijdag de huidige week afsluiten.

3.5. Vorige week terug openen

Met de knop 'Vorige week terug openen'   kan je een week die je reeds hebt afgesloten terug openen om de geregistreerde uren voor die week aan te passen.

Als je op de knop "Vorige week terug openen" klikt, krijg je een pagina waar de laatst afsloten week wordt getoond. Klik op de hyperlink "Terug Openen" om de gegevens van die bepaalde week aan te passen.

4. Feedback (3 onderdelen)


4.1. Overzicht studietijd van een bepaalde week


Hier krijg je een lijst waar je een bepaalde periode kan kiezen, vervolgens kies je een bepaalde week van de geselecteerde periode. Via een taart-diagram krijg je een overzicht van de gepresteerde tijd voor de verschillende opleidingsonderdelen. Naast het taartdiagram staan de verschillende opleidingsonderdelen, indien je hierop klikt krijg je een detail-overzicht per opleidingsonderdeel. Je krijgt een staaf-diagram waarbij de eerste staaf een voorstelling is van jouw studietijd, opgedeeld volgens HC (hoorcollege), AC (ander contactonderwijs) en ZS (zelfstudie). De tweede staaf geeft de voorziene tijd.


 
4.2. Overzicht studietijd van een bepaalde periode


Dit is identiek aan de feedback per week, behalve dat de uren gesommeerd zijn over een volledige periode.

4.3. Overzicht totale studietijd

Hier krijg je per opleidingsonderdeel een overzicht van de geregistreerde tijd per week.


5. Wanneer invullen


Je kan zelf kiezen hoe vaak per week je je studietijdmeting invult, maar je moet minimaal éénmaal per week je studietijd registreren. Je kan meerdere keren per week aanmelden en tussentijds je gegevens invullen. Je registreert deze gegevens door op  te klikken. Ten laatste op dinsdagavond van week X+1 moeten we je gegevens ontvangen hebben van week X. Via e-mail krijg je een verwittiging als je dit niet doet!