Logo UHasselt

menu

IMO - IMOMEC


Projects

Energy Efficiency - EnEf

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ENERGY EFFICIENCY - ENEF

 

EnEf zet in op het aanpakken van energiereductie en het inperken van CO2 uitstoot, een doel dat zich ontplooit in twee facetten

De eerste focus ligt op het reduceren van energiegebruik in glastoepassingen in onder andere solar, de tuinbouw en gebouwde omgeving. Het ontwikkelen van een multifunctionele coating op glas door middel van nanotechnologie zal bijdragen aan een efficiënt gebruik van zonne-energie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door KMO/MKB bedrijven zoals Kriya Materials en Ducatt en kennisinstellingen als TNO, UHasselt en UGent. Hogescholen Zuyd en Fontys vervolledigen de grensoverschrijdende samenwerking en bieden op maat gemaakte opleidingen aan. De economische haalbaarheid van de prototypes wordt verkend in diverse testcases. 

Ten tweede richt ‘EnEf’ zich op een kosten- en energiebesparende methode voor de ontwikkeling van farmaceutische peptiden. Peptiden zijn binnen deze sector belangrijk voor de totstandkoming van nieuwe medicijnen voor bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten. Peptiden zijn er in lange en korte vorm. De korte peptiden worden op grote schaal geproduceerd via klassieke methoden. De huidige productietechnieken voor de lange – en meest efficiënte - versie is tot op heden een lastig, tijdrovend, inefficiënt en energieverslindend proces. Een nieuwe productietechnologie werd reeds ontwikkeld door onder andere Syncom en Enzypep. De eerste wetenschappelijke en technische resultaten tonen aan dat een besparing van het energieverbruik tot wel 70% in het productieproces gerealiseerd kan worden. Binnen ‘EnEf’ onderzoeken de twee eerder genoemde bedrijven, samen met UGent, een kosten- en energie-efficiënte methode. Ook hier zorgen de twee hogescholen Zuyd en Fontys voor een opleidingstraject. 

meer info kan gevonden worden op de project website: http://www.projectenef.eu/

Het project wordt uitgevoerd door:

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

project verantwoordelijke Nanohouse is een netwerkorganisatie gericht op open innovatie, duurzaamheid en het realiseren van de uitvoering. Wij leveren oplossingen voor complexe uitdagingen (business, technologie, maatschappelijke) door middel van een creatieve en netwerkbenadering. Samenwerken met partners blijft essentieel. Door de combinatie van netwerken, diepgaande analyse en praktische hands-on mentaliteit faciliteren we de ontwikkeling van nieuwe innovatieve ontwikkelingen.

Partnering blijft essentieel. Wij brengen technische en zakelijke expertise samen om waardevolle zakelijke oplossingen voor nieuwe ideeën te realiseren. Hierbij vervult NanoHouse verschillende rollen, afhankelijk van de uitdagingen. Zoals bvb. opzetten van waardeketens en partnerschappen, het mobiliseren van fondsen voor het beheer, de coördinatie en de business ontplooiing. Het belangrijkste principe is het delen van kennis.

INTERREG

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.