Logo UHasselt

menu

IMO - IMOMEC


Projects

Energy Storage - EnOp

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ENERGY STORAGE - ENOP

 

Eén van de grote uitdagingen voor Europa in de komende eeuw is het opbouwen van een koolstofarme economie waarbij een duurzame, betrouwbare en betaalbare toevoer van energie wordt gegarandeerd. 

Wij produceren te veel CO2, en veroorzaken daarmee klimaatverandering door opwarming van de aarde. Duurzame energiebronnen zoals windenergie, zonneenergie, waterkracht, getijde-energie en geothermische energie zijn nodig om CO2-emissies terug te schroeven. Om de CO2-cyclus terug te sluiten is er meer nodig. Gebruik van CO2 als koolstofbron of als middel voor chemische energieopslag kan hier een oplossing bieden.

Energieopwekking uit duurzame bronnen gebeurt meestal op een kleinere schaal dan het opwekken van conventionele energie uit kolen of gas. Nadeel is dat de beschikbaarheid van energie uit duurzame bronnen variabel is. Het is ook wel eens windstil en de zon gaat elke avond onder. Om het energiesysteem toch flexibel, betrouwbaar en toegankelijk te houden is (chemische) energieopslag essentieel.

Energieopslag kan vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen en kan een oplossing bieden, maar het is (nog) geen evidentie. Naast maatschappelijke relevantie zijn energieopslagsystemen ook commercieel relevant.

Elektrische, thermische en mechanische opslag worden stilaan meer onderzocht. CO2 wordt beschouwd als een waardevolle alternatieve bron van koolstof aangezien het overvloedig beschikbaar is. ‘EnOp’ richt onderzoek op zowel directe als indirecte omzettingen. De ambitie van ‘EnOp’ is om CO2 te recycleren naar brandstof met behulp van duurzame energie . Met een plasmareactor wordt CO2 gedissocieerd tot een schoon syngas, een cruciaal tussenproduct voor de productie van waterstof, ammoniak, methanol en synthetische koolwaterstoffen genereren.

In functie van de directe methode worden drie technologieën ontwikkeld om zonlicht en CO2 om te zetten en op te slaan in de vorm van chemicaliën en brandstoffen: er wordt onderzoek verricht naar algen, nanodeeltjes en halfgeleiders om biomassa te produceren. De inspiratie komt uit de natuur: groene planten nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit onder invloed van zonlicht om in biomassa, die ze later gebruiken als energiebron of als grondstof. Vier technologieën worden ontwikkeld om energie indirect (via elektriciteit) om te zetten. Hiervoor is energie in de vorm van elektriciteit nodig, afkomstig van zowel conventionele als duurzame bronnen.

meer info kan gevonden worden op de project website: https://www.brightlands.com/region-growth/governmental-support/project-enop-2

Het project wordt uitgevoerd door:

Grensoverschrijdende samenwerking volgens het principe van open innovatie

project verantwoordelijke Brightlands Chemelot Campus is een netwerkorganisatie gericht op open innovatie, duurzaamheid en het realiseren van de uitvoering. Wij leveren oplossingen voor complexe uitdagingen (business, technologie, maatschappelijke) door middel van een creatieve en netwerkbenadering. Samenwerken met partners blijft essentieel. Door de combinatie van netwerken, diepgaande analyse en praktische hands-on mentaliteit faciliteren we de ontwikkeling van nieuwe innovatieve ontwikkelingen.

Partnering blijft essentieel. Wij brengen technische en zakelijke expertise samen om waardevolle zakelijke oplossingen voor nieuwe ideeën te realiseren. Hierbij vervult NanoHouse verschillende rollen, afhankelijk van de uitdagingen. Zoals bvb. opzetten van waardeketens en partnerschappen, het mobiliseren van fondsen voor het beheer, de coördinatie en de business ontplooiing. Het belangrijkste principe is het delen van kennis.

INTERREG

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.