Logo UHasselt

menu

IMO - IMOMEC


Projects

PV OpMaat

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PV OPMAAT

 

PV OPMAAT: INTEGRATIE VAN ZONNEPANELEN IN GEBOUWEN EFFICIËNTER, ESTHETISCHER ÉN GOEDKOPER MAKEN


Het Interreg project PV OpMaat is een regionaal consortium van acht kennispartners en een tiental die samen werken aan de ontwikkeling en demonstratie van bouwelementen die elektriciteit opwekken uit zonlicht. Het samenwerkingsproject, dat loopt tot en met 2018, heeft een budget van 7 miljoen euro en wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsprogramma Interreg Vlaanderen–Nederland, met financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, het Nederlands ministerie van Economische Zaken, en het ministerie van Noordrijn-Westfalen.

Er wordt onderzocht hoe op maat gemaakte, gekleurde of doorzichtige PV elementen reeds in productie volledig geïntegreerd kunnen worden in bouwdelen.

Naast projectcoördinator TNO zijn ECN, IMEC, Holst Centre, ForschungsZentrum Jülich, de universiteiten van Eindhoven, Hasselt en Leuven, en ZUYD Hogeschool hierbinnen deelnemers.

PV OP MAAT

De huidige zonnepanelen worden in massa geproduceerd in de vorm van rechthoekige panelen met een door de producent gekozen standaard maatvoering. Voor toepassing op daken en gevels worden deze standaard panelen op de bouwlocatie in een later stadium aan het gebouw toegevoegd.

Doel van het project is om, op basis van nieuw ontwikkelde methoden de produceerbaarheid van stroom-producerende zonnecelmaterialen van dunne film PV aan te tonen en deze zodanig op maat te produceren dat ze optimaal geïntegreerd kunnen worden in bouwelementen zoals daken, ramen, serres en gevelpanelen. Vooral dunne film zonnecel materialen kunnen rechtstreeks op bouwmaterialen (glas, metaal, kunststof) worden vervaardigd, en binnen Solliance wordt nieuwe technologie ontwikkeld om in massa geproduceerde dunne film zonnecelmaterialen op klantvraag tot op maat gesneden modules te vormen. Deze zonnecelmaterialen kunnen bovendien in uiteenlopende kleuren of translucent gemaakt worden.

Hiertoe zullen in samenwerking met bedrijven demonstratoren worden vervaardigd die binnen het project op testgebouwen beproefd zullen worden, en vergeleken met de huidige standaard technologie.

Deze ontwikkeling vormt de opmaat naar steeds grootschaliger toepassing van esthetisch verantwoorde PV voor stroomopwekking in de gebouwde omgeving.

Voorbeelden van dergelijke producten zijn al in de markt, maar de ambitie om de productie afstembaar te maken op specifiek gewenste maatvoering in de bouw is nieuw en speelt in op de groeiende markt voor het renoveren en energiezuinig maken van woningen en gebouwen in antwoord op publiek beleid.

Het project wordt uitgevoerd door:

  • Solliance, het publiek-private samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen dat zich richt op ontwikkeling van dunne film zonnecellen
  • Het Nederlandse SEAC, hét onafhankelijke centrum voor de toepassing van zonne-energiesystemen
  • Het Vlaamse EnergyVille, het energiecentrum voor duurzame energie en intelligente energiesystemen.
     

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING VOLGENS HET PRINCIPE VAN OPEN INNOVATIE

TNO is een van de partners in het Publiek Private samenwerkingsverband Solliance, en treedt mede namens Solliance op als projectcoördinator en mede-initiator van PV OpMaat.  Naast de Solliance partners ECN, IMEC (B), FZ Jülich (D), TU/e, en Universiteit Hasselt (B), nemen ook ZUYD en KU Leuven (B) deel. Daarnaast wordt er samengewerkt met leveranciers, PV producenten en -integratiebedrijven, bouwondernemingen en eindgebruikers, kennis- en onderwijsinstellingen en de private sector.

INTERREG

Dit project komt tot stand via een bijdrage van het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland dat via grensoverschrijdende projecten innovatie, duurzame energie, een gezond milieu en de arbeidsmarkt stimuleert.