Logo UHasselt

menu

Inkomende internationale onderzoekers en personeel


Voorbereiding

Inkomende internationale onderzoekers en personeel

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VISUM | SINGLE PERMIT

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen inkomende onderzoekers die op de payroll van de UHasselt komen en inkomende onderzoekers met financiering uit hun thuis of andere instelling. 

Inkomende onderzoekers met externe financiering zijn in bepaalde gevallen onderworpen aan visumplicht.

Soorten

Visum C (<3 maanden)

Inkomende internationale onderzoekers die minder dan drie maanden in België verblijven moeten in sommige gevallen een Schengenvisum C aan vragen. Europese onderdanen kunnen vrij naar België reizen, alsook sommige onderdanen van derde landen. Op de website van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken kan je een gedetailleerde lijst terugvinden.

Een visumaanvraag doe je bij de Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in je thuisland. Hiervoor heb je meestal de volgende documenten nodig:

 • Een aanvraagformulier
 • Bewijs van een geldige reisziektekostenverzekering
 • Bewijsstukken die het doel van de reis aantonen
 • Documenten die de huisvesting aantonen
 • Bewijs van solvabiliteit

Visum D (>3 maanden)

Wanneer je onderdaan bent van één van de landen van de Europese Economische Ruimte, van Monaco, of Zwitserland, dan heb je geen visum nodig en kan je naar België komen met een nationaal paspoort of identiteitskaart.

Heb je een andere nationaliteit en wil je langer dan drie maanden in België verblijven, dan moet je een lang verblijf visum (type D) aanvragen via de Belgische ambassade of een Belgisch consulaat in je thuisland.

Contacteer steeds een Belgische ambassade of consulaat voor meer informatie.

Voor je visumaanvraag heb je meestal de volgende documenten nodig:

 • Een reisdocument of nationaal paspoort waarin het visum aangebracht kan worden (geldigheidsduur langer dan 12 maanden)
 • Visumaanvraag formulier (dubbel exemplaar)
 • Twee recente paspoortfoto's
 • (Voor)inschrijvingsbewijs als student
 • Uitnodigingsbrief
 • Een bewijs van solvabiliteit
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden
 • Een medisch certificaat

Inkomende internationale onderzoekers die tewerkgesteld worden aan de UHasselt en dus op de payroll komen zijn onderworpen aan de procedure van de single permit.

Single Permit 

Single Permit of gecombineerde vergunning betreft een nieuwe werkwijze voor aanstellingen/verlengingen van werknemers van buiten de EER ( tewerkstelling >3 maanden), uitgezonderd doctoraatsbursalen.

Termijnen voor dossierverwerking

Voor Onderzoekers via gastovereenkomst:
· de assistenten en doctor-assistenten
· de navorsers en doctor-navorsers
· de postdoc bursalen

VOOR EEN AANSTELLING:
Van aanvraag tot indiensttreding : 4 maanden*

VOOR EEN VERLENGING:
Van aanvraag tot ingangsdatum verlenging : 3 maanden*

Voor alle andere personeelsleden:
· het ZAP
· de gastprofessoren
· de tijdelijk academisch medewerkers
· de praktijkassistenten
· het ATP

VOOR EEN AANSTELLING:
Van aanvraag Fintra tot indiensttreding : 6 maanden*

*Veiligheidshalve extra maand voorzien als de maanden juli en augustus in het proces zitten