Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Integriteit in de praktijk - herken de valkuilen en weet waar je terecht kan

Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VOORBEELDEN EN GETUIGENISSEN

HERKEN DE VALKUILEN!

Normoverschrijdend gedrag begint vaak heel subtiel. Het gebeurt in een onbewaakt moment, maar wordt al snel een glijdende schaal. Daarom is het belangrijk om alert te blijven, valkuilen te herkennen en ermee te leren omgaan.

Welke integriteitskwesties kunnen een issue vormen in jouw job? Dat maken we graag duidelijk aan de hand van een aantal heel concrete situatieschetsen. Want oog hebben voor deze uitdagingen, is de eerste stap. Uiteraard zijn alle cases die hier aangehaald worden louter hypothetisch. Elke link met een concreet geval berust op louter toeval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shana, stafmedewerker op de dienst Onderwijs, heeft zo meteen een overleg met haar diensthoofd en de vicerector Onderwijs. Ze heeft een innovatief idee en wil dit graag met hen bespreken. Voor de implementatie zou één van haar andere collega’s betrokken worden. Ze nodigt deze collega ook uit op het overlegmoment. Net voor het overleg komt Shana aan het koffie-apparaat haar collega tegen. Ze vertelt over haar innovatief idee en haar plannen. Samen gaan ze de vergaderruimte binnen en de collega van Shana neemt het woord. Ze vertelt over ‘het innovatief idee dat zij en Shana’ bedacht hebben. Shana is niet blij dat haar collega met de pluimen gaat lopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Petra Van Esch komt na een lange werkdag thuis en haar buurvrouw spreekt haar aan. Ze zegt dat haar zoon, die aan UHasselt studeert, het zeer goed gedaan heeft. Professor Van Esch twijfelt hier echter aan. De volgende dag komt zij op haar kantoor en besluit ze de punten van haar buurjongen te bekijken.

Eén van de doctoraatsstudenten van professor Jan Van Ham slaat alle data van haar doctoraatsproject op haar privélaptop op. Professor Van Ham wil deze data graag gebruiken, maar hij heeft geen toegang. Gaat dit in tegen het ‘research data management’-beleid van de UHasselt? En wordt hier ook niet naar verwezen in het charter promotor-doctorandus?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathleen Thijssens is diensthoofd en zetelt in de selectiecommissie om een nieuwe  stafmedewerker te selecteren. Er zijn twee grotendeels evenwaardige kandidaten in de running. Kathleen beslist om Ismaïl Yilmaz te selecteren, omdat het goed is voor de universiteit om iemand met een migratieachtergrond aan te werven.”

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik word door een journal gevraagd om een artikel te beoordelen. Ik merk al snel dat het gaat om een artikel dat een ex-collega van mij heeft ingestuurd. Hij is nogal slordig, werkt niet hard en gaat vaak met de pluimen van anderen lopen. Deze paper is ook maar van matige kwaliteit. Stel ik fundamentele vragen die kunnen leiden tot het verwerpen van het artikel, laat ik weten aan de editor dat ik denk te weten wie de auteur is of stel ik enkele aanpassingen voor?”

"Mijn klimaatgerelateerd doctoraatsonderzoek werd gefinancierd door een groot oliebedrijf. Onlangs kwam aan het licht dat het oliebedrijf de samenleving misleidende informatie gaf over het klimaatonderzoek waartoe het opdracht gaf en enkel de positieve resultaten verspreidde. Nu wil ik publiceren, maar de journals weigeren mijn papers omdat ze die – door de financiering van het oliebedrijf - niet geloofwaardig achten. "

“Een briljante masterstudent benadert me om te vragen of hij een thesis kan schrijven over een zelfgekozen onderwerp. Hij wil graag onderzoeken in welke mate een specifiek mijnbouwbedrijf bijdraagt aan de ontwikkeling van een bepaald land en in hoeverre het bedrijf de internationale en Afrikaanse mensenrechtenverdragen respecteert. Het mijnbouwbedrijf is echter een belangrijke financierder van onderzoek aan onze universiteit. Vertegenwoordigers spreken regelmatig op prestigieuze UHasselt-evenementen en, bovendien werken we aan onze universiteit vaak met hen samen. Ik verwacht dat het onderzoek niet erg positief onthaald zal worden in de faculteitsraad en dat ik als promotor een onruststoker zal worden. Wat moet ik doen?”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als PhD-student werk ik aan een groter project van mijn promotor. Voor mijn doctoraat werk ik één werkpakket volledig uit, maar ik werk ook aan de aandere werkpakketten mee. Er zijn al enkele publicaties uit het project voortgevloeid, waarin ik systematisch niet wordt opgenomen als co-auteur. Voldoe ik niet aan de vereisten? Of gaat mijn promotor hiermee in tegen de integriteitsregels?