Logo UHasselt

menu

Verantwoord handelen aan de UHasselt


Verantwoord handelen aan de UHasselt

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Voorbeeld nieuws    15 jan 2019

Voorbeeld nieuws
15 jan 2019

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Charlotte DECLERCK

32-11-268796

charlotte.declerck@uhasselt.be


Ter ere van haar 10-jarig bestaan heeft de faculteit Rechten van UHasselt zonet een eredoctoraat uitgereikt aan Vlaams kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. “Als kinderrechtencommissaris geeft Bruno een stem aan hen die doorgaans moeten zwijgen, we verwelkomen hem heel graag in onze academische gemeenschap als 76ste eredoctor van UHasselt”, zegt rector Luc De Schepper.

“Sinds juni 2009 is Bruno Vanobbergen Vlaams Kinderrechtencommissaris”, zegt promotor van dit eredoctoraat prof. dr. Charlotte Declerck. “In deze functie houdt hij de samenleving wakker. Hij stelt de belangen en rechten van het kind centraal en geeft het kind een duidelijke stem in het maatschappelijke debat.”

Decaan van faculteit Rechten Johan Ackaert vult aan: “Bruno Vanobbergen doet dit allemaal met een onuitputtelijk enthousiasme en een grote betrokkenheid. Hij legt de vinger op de wonde en formuleert heldere, onderbouwde, genuanceerde en overtuigende standpunten, steeds vanuit het kinderrechtenperspectief.”

Bescherming voor kinderen en jongeren op de vlucht

“Bruno Vanobbergen herinnert er ons als samenleving aan dat het Kinderrechtenverdrag een verdrag is voor álle kinderen”, zegt Charlotte Declerck. “Ook voor kinderen zonder papieren en kinderen die reeds lang in ons land geworteld zijn, maar toch uitgewezen dreigen te worden. En voor de Belgische kinderen van IS-strijders, die vooral kinderen in gevaar zijn, en geen gevaarlijke kinderen.”

Vanaf 1 maart wordt Bruno Vanobbergen algemeen directeur van het nieuwe Vlaamse Agentschap Opgroeien. “Vanuit deze rol zal hij meer dan ooit vanuit het kinderrechtenperspectief beleidsbeslissingen kunnen nemen. Wij wensen onze kersverse eredoctor alle succes in deze nieuwe functie”, besluit decaan Johan Ackaert.

Tien jaar faculteit Rechten

Het eredoctoraat van Bruno Vanobbergen kadert binnen het tienjarig bestaan van de faculteit Rechten van UHasselt. “Twee decennia hebben we moeten strijden voor deze faculteit”, vertelt rector Luc De Schepper. Het is nadat de oprichting van de faculteit werd opgenomen in het Limburgplan van de toenmalige Vlaamse regering in 2006, dat de faculteit in oktober 2008 van start kon gaan. “Dat is nu tien jaar geleden, en in die afgelopen jaren heeft deze faculteit haar plaats in het universitaire landschap meer dan verworven, en met haar bachelor- en masteropleidingen het leven van vele jongeren richting én doel gegeven,” zegt de rector.

Ook ererector Harry Martens herinnert zich de beginjaren van de faculteit Rechten nog goed. “De faculteit ontstond uit de nood om de onderparticipatie van Limburgse studenten aan de opleiding Rechten aan te pakken. Want in vergelijking met de Vlaamse jongeren kozen te weinig Limburgse studenten voor een opleiding rechten.” En met succes: het eerste jaar schreven 293 studenten zich in. “En dat terwijl we eigenlijk maar hadden gerekend op 188 studenten in ons eerste jaar”, lacht Harry Martens. Al snel werd de achterstand met Vlaanderen dan ook helemaal weggewerkt. “Vroeger koos 1,4% van de Limburgse 18-jarigen voor een opleiding rechten, nu is dat 1,9%. Er wordt dus talent aangeboord dat voorheen niet of nauwelijks werd aangeboord”, besluit de ererector. 

Decaan Johan Ackaert beaamt deze analyse van de ererector: “We mogen trots zijn op de mooie weg die onze faculteit de afgelopen tien jaar heeft afgelegd. Maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Vooral de nood aan een grotere instroom en doorstroom van kansengroepen is ook voor deze faculteit de uitdaging voor de komende tien jaren.