Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationale studenten

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

WELK CONTRACT?

Tijdens je inschrijving aan UHasselt kies je voor het type contract dat voor jouw situatie van toepassing is. Welke contracten zijn er?


Diplomacontract

Een diplomacontract sluit je af als je een graad of diploma van een opleiding wil behalen.

  • Je volgt de lessen en neemt deel aan de examens.
  • Als je rechtstreeks van het middelbaar komt, schrijf je je in voor een diplomacontract.
  • De inschrijving voor een schakel-, een voorbereidingsprogramma of een postgraduaat gebeuren ook via een diplomacontract.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een diplomacontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Creditcontract

Een creditcontract sluit je af wanneer je je wil inschrijven voor één of meer afzonderlijke opleidingsonderdelen.

  • Het doel van het creditcontract is het behalen van een creditbewijs per opleidingsonderdeel. Je ontvangt dus geen diploma.
  • Je volgt de lessen en leg je examens af van de opgenomen opleidingsonderdelen.
  • Indien opleidingsonderdelen voortbouwen op andere opleidingsonderdelen kunnen er volgtijdelijkheidsvoorwaarden van toepassing zijn. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je een bepaald opleidingsonderdeel enkel kan volgen indien je geslaagd bent voor een ander specifiek opleidingsonderdeel. Deze informatie vind je in de studiegids.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een creditcontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.

Examencontract

Een examencontract sluit je af wanneer je enkel het examen wil afleggen voor bepaalde opleidingsonderdelen. 

  • Je hebt geen recht op een deelname aan de onderwijsactiviteiten en je kan geen beroep doen op onderwijsondersteunende faciliteiten.
  • Bepaalde opleidingsonderdelen kunnen wegens hun aard worden uitgesloten van een examencontract.De faculteitsraad beslist, na advies van het betreffende OMT en de coördinerende verantwoordelijke, over de uitsluiting. De uitgesloten opleidingsonderdelen worden vermeld in de studiegids.

Om je te kunnen inschrijven voor een opleiding via een examencontract moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleiding.