Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationaal UHasselt

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

BELEID

UHasselt is een actief knooppunt in het globale kennis- en innovatieweb waarbij ze samenwerkt met universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven en organisaties overal ter wereld.
UHasselt verwelkomt jaarlijks studenten, gastdocenten en onderzoekers uit alle continenten en stimuleert ook haar eigen studenten, personeel en onderzoekers om tijd in het buitenland door te brengen. UHasselt hecht met andere woorden veel belang aan internationalisering en mobiliteit. Vandaar heeft haar internationaliseringsbeleid als prioritaire doelstelling het versterken van de internationale dimensie in de werking van UHasselt, met de volgende vier strategische doelstellingen (SD):

 

SD1 Het versterken van de internationale uitstraling van UHasselt

Geslaagde internationaliseringsacties zijn onmisbaar om een duurzame internationale uitstraling na te streven. Daarom zet UHasselt in op het uitbouwen van een sterk internationaal netwerk met andere universiteiten. Ook een internationaal netwerk van alumni, die naar voor gedragen worden als ambassadeurs van de UHasselt, zal het internationale karakter van de universiteit versterken. Daarnaast wil UHasselt haar internationaal imago en visibiliteit verbeteren met promotie- en communicatiemiddelen, zoals de website, sociale media en offline communicatiekanalen. Bij deze communicatie wordt extra aandacht besteed aan een duidelijk internationaal rekruteringsbeleid voor internationale studenten, gebaseerd op de noden en het aanbod per faculteit.

 

SD2 Het stimuleren en faciliteren van kwaliteitsvolle internationale mobiliteit

Voor een kwaliteitsvolle internationale mobiliteit wordt een efficiënt operationeel beleid gehanteerd. Zo centraliseert UHasselt alle expertise over internationale mobiliteit onder een single point of contact (SPOC), waar studenten, onderzoekers en personeelsleden alle praktische vragen kunnen stellen over internationale mobiliteit. Er worden duidelijke en transparante procedures voor de (pre-)registratie van studenten, onderzoekers en docenten opgesteld, geïmplementeerd en opgevolgd. Daarnaast hecht UHasselt belang aan een toegankelijk en gastvrij onthaalbeleid voor buitenlandse studenten, onderzoekers en docenten. Hiervoor wordt er ook aandacht besteed aan Engelstalige communicatie en wordt er een taalaanbod voorzien voor eigen en buitenlandse studenten, onderzoekers en personeelsleden.


SD3 Het dragen van de internationale mindset van UHasselt door haar studenten, onderzoekers en personeelsleden

Universiteit Hasselt wil haar studenten, onderzoekers en personeelsleden opleiden tot wereldburgers met een internationale mindset. Daarom streeft UHasselt ernaar om internationalisering meer zichtbaar te maken binnen de universiteit door infosessies, vormingen en in haar communicatie. UHasselt heeft ook een actief intern lerend netwerk rond internationalisering en ontwikkelingssamenwerking om zo kennis en knowhow uit te wisselen voor een betere internationale mindset. Daarnaast wordt internationalisering ingebed in het curriculum van alle opleidingen door tal van mobiliteitsactiviteiten aan te bieden, zowel voor eigen als buitenlandse studenten, docenten en onderzoekers (vb. stage/studie in het buitenland, Engelstalige masteropleidingen, summer schools, etc.).

 

SD4 Het verder ontwikkelen van “education and science sharing” met ontwikkelingslanden

UHasselt wil haar maatschappelijke rol uitdragen door haar expertise in het onderwijs en onderzoek te delen met instellingen uit ontwikkelingslanden en opkomende landen via universitaire ontwikkelingssamenwerking (UOS).
Steeds meer academici en studenten zijn zich bewust van het belang van UOS en engageren zich om interdisciplinair samen te werken in ontwikkelingsrelevante initiatieven binnen de eigen onderzoeksspeerpunten. Bovendien wordt elke faculteit en onderzoeksinstituut gestimuleerd om aan ontwikkelingsrelevante capaciteitsopbouw te doen. Daarbij wordt de samenwerking met externe stakeholders verder uitgebouwd en worden nieuwe duurzame partnerschappen opgezet in het kader van ontwikkelingsrelevante initiatieven.