Logo UHasselt

menu

Internationaal


Internationaal UHasselt

Internationaal

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

FAQ THESISAWARD

Wie kan deelnemen?

Elke UHasselt student die een masterproef schreef die als voldoende werd beoordeeld in een periode van 15/08/2020 en 15/07/2021. Dit betekent de september-zittijd van vorig academiejaar, en de juni-zittijd van huidig academiejaar. Academische bachelors kunnen niet deelnemen.

Wat moet je insturen om deel te nemen?

  • Een exemplaar van je masterproef
  • Een journalistiek artikel (max 1000 woorden), in het Nederlands voor Vlaamse studenten, in het Engels voor internationale studenten.
  • Foto’s, illustraties of grafieken (optioneel, maar aangeraden).

Hoe schrijf je een artikel?

Aangezien Vlaamse inzendingen kunnen worden ingediend voor de Vlaamse Scriptieprijs, hanteren we dezelfde richtlijnen. Je kan hier tips en tricks vinden voor de Vlaamse artikels. Engelstalige tips vind je hier. Je artikel mag maximaal 1000 woorden zijn. Hou voor ogen dat we dit artikel kunnen gebruiken voor communicatie, het moet dus begrijpbaar zijn voor iedereen.  De jury maakt haar eerste selectie op basis van dit artikel.

Wat is de deadline voor indiening?

Je gegevens moeten ten laatste op 16 juli 2021 om 12 uur ‘s middags opgeladen zijn via het online inschrijvingsformulier.

Waar schrijf ik in?

Via het online inschrijvingsformulier. Ondervind je problemen? Contacteer dan sara.schaeken@uhasselt.be!

Wie zetelt in de jury?

De jury is samengesteld uit interne en externe experts in ontwikkelingssamenwerking en migratie. De samenstelling wordt pas meegedeeld bij de bekendmaking van de shortlist van genomineerden.

Waarover moet de masterproef gaan?

Het onderwerp van de masterproef dient ontwikkelingsrelevant te zijn, i.e. het handelt over ontwikkelingsvraagstukken in een geglobaliseerde wereld. We vinden het belangrijk dat de resultaten (op termijn) een zekere impact (of minstens potentieel tot impact) hebben. Dit zowel in het ontwikkelingsland als voor UHasselt. Voor impact op UHasselt kun je denken aan mogelijke kennisverrijking over situaties/toepassingen in ontwikkelingslanden die kan gebruikt worden in onderzoek of onderwijs. Het is trouwens niet meteen noodzakelijk dat de student voor het onderzoek van zijn scriptie aanwezig was in een ontwikkelingsland. 

In welke taal moet de masterproef geschreven zijn?

De masterproef is geschreven in het Nederlands of Engels. Het artikel moet in het Nederlands voor Vlaamse studenten, en in het Engels voor internationale studenten.

Wanneer krijgen we nieuws van de jury?

Half september wordt de shortlist van genomineerden bekend gemaakt. Zij worden sowieso verwacht op de prijsuitreiking van november. Daar zal bekend gemaakt worden wie de 2 uiteindelijke laureaten zijn.

Waar en wanneer vindt de prijsuitreiking plaats?

De uitreiking van de “Award voor de beste ontwikkelingsrelevante masterproef” vindt plaats in november op de campus van UHasselt in Diepenbeek, of online als de pandemie dit nog niet toelaat. Exacte info en timing volgt.