Logo UHasselt

menu

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie


Kerncompetenties

TANC - Toegepaste en Analytische Chemie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MILIEUONDERZOEK - CMK

 

  • Ontwikkelen en toepassen van specifieke analysestrategieën voor targetelementen en -verbindingen in milieumatrices (bodem, water, fijn stof, biomassa, ...)

 

  • Thermische behandeling (pyrolyse) van biomassa (al dan niet verontreinigd door zware metalen) met inbegrip van postbehandelingsmethoden

  • Chemische en energetische valorisatie van de verkregen pyrolyseproducten (recyclage zware metalen)

  • Elementspeciatie (o.a. zwavel, chloor) in vaste matrices

  • Studie van gehalogeneerde toxische verbindingen (dehalogenering, gechloreerde precursoren in vliegas)