Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Leerlingenpractica en workshops

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENPRACTICA CHEMIE + EXTRA AANBOD

 Inschrijven vanaf woensdag 20 september 2017 om 14.00 uur


De practicumteksten van de keuzethema's zijn via deze website ter beschikking voor leerkrachten en leerlingen.
Om een vlot verloop van de practica te verzekeren, vragen we aan de begeleidende leerkrachten de theoretische achtergrond met hun leerlingen op voorhand door te nemen.
De leerkracht geeft zelf het leerlingenpracticum met de nodige technische ondersteuning van de vakgroep scheikunde. 

Nanochemie: de wereld van de kleinste deeltjes                  

Leerlingen vergelijken de eigenschappen van zelfgemaakte zonnecrème waarin al dan niet nanodeeltjes aanwezig zijn.

Link naar het lesmateriaal


Chemie en industrie                                 

Tijdens dit practicum experimenteren leerlingen niet alleen met kunststoffen, maar ze bereiden zelf kunststoffen en leren ze identificeren.

Link naar het lesmateriaal 

Kijk hier voor de beschikbare data voor de leerlingenpractica chemie.

 • Voor wie: leerlingen derde graad SO; het practicum ‘Chemie en industrie’ is voor het zesde jaar SO
 • Data: van 22 januari t.e.m. 2 februari 2018, elke schooldag voor- en namiddag 
 • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek - Didactische laboratoria chemie
 • Contactpersonen: Hilde Breemans, hilde.breemans@uhasselt.be
                           prof. dr. Wanda Guedens, wanda.guedens@uhasselt.be

Graag bij de opmerkingen vermelden, als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag. 

Leerlingenpractica chemie

 


 

Extra aanbod

SO2HO: bereid je voor op het hoger onderwijs met de online chemie-tool

 

Via een uitdagende leeromgeving wordt een remediëringstool ontwikkeld voor de opleidingsonderdelen chemie in diverse academische opleidingen.
Het tool zal de basiskennis chemie uit het secundair opfrissen en verdiepen.

Het online remediëringstool bevat een aantal game-componenten zoals experience points, levels en bonussen.


SO2HO speelt zich af in de wereld van de Universiteit Hasselt. In deze 'open wereld' zijn 10 gebieden te ontdekken, elk gebied remedieert een welbepaald thema zoals zuren en basen, redoxreacties, organische chemie …
De leerling of student bepaalt zelf welke locatie hij bezoekt. Binnen elk thema zijn oefeningen van verschillende aard en van verschillende moeilijkheidsgraad. Elk juist antwoord wordt beloond met 'experience points'. Bij elk verkeerd antwoord wordt feedback gegeven waarmee de speler aan de slag kan om de oefening alsnog correct op te lossen.
Momenteel is het thema 'zuren en basen' volledig operationeel.

De leerlingen en leerkrachten gaan tijdens dit 'dry lab' zelf met dit tool aan de slag.

 • Voor wie: leerlingen derde graad SO die de leerstof over zuren en basen al dan niet volledig gezien hebben.
 • Data: van 22 januari t.e.m. 2 februari 2018, elke schooldag, van 11.45 tot 12.30 uur of van 12.15 tot 13.00 uur
 • Locatie: UHasselt - Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek
 • Contactpersoon: Kristien Brassinne, Kristien.Brassinne@uhasselt.be
                          prof. dr. Wanda Guedens, wanda.guedens@uhasselt.be