Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

  Klik hier voor de Dag van de Duurzaamheid


(Bedrijfs)economische wetenschappen in al zijn facetten 

Tijdens een workshop kunnen de leerlingen proeven van studeren aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen. Aan de hand van een combinatie van werkvormen (hoorcolleges, werkzittingen en groepsoefeningen) dompelen we de leerlingen gedurende een halve of hele dag onder in een reëel thema van de opleiding toegepaste economische wetenschappen en/of handelsingenieur.

We werken rond een centraal maatschappelijk relevant (bedrijfs)economisch thema. Zo kwamen de voorgaande jaren onder andere de thema’s duurzaamheid (met duurzaamheidsquiz), ondernemerschap en innovatie, creatief boekhouden, marketing en internationale economie aan bod.

Naast de leerervaring de dag zelf, krijgen de leerlingen ook meteen een zicht op enkele beroepsmogelijkheden die een diploma handelswetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur of handelsingenieur in de beleidsinformatica kan bieden.

Het programma bespreken we op voorhand in overleg met de leerkracht en stemmen we af op de groep. Bij voldoende deelnemers kan de workshop op maat worden uitgewerkt. 

  • Voor wie: leerlingen derde graad SO, klasgroepen of scholengemeenschappen 
  • Data: op aanvraag
  • Duur: halve dag of hele dag, afhankelijk van het programma
  • Locatie: UHasselt – Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D - 3590 Diepenbeek  
  • Contactpersoon: Katrien Brepoels, katrien.brepoels@uhasselt.be

 


 

Agromine: een duurzaam biogebaseerd alternatief voor klassieke mijnbouw?

In sommige regio's in Zuid-Europa bevatten bodems van nature een relatief hoge concentratie aan waardevolle metalen zoals nikkel. Dichter bij huis, zoals in de Kempen, zijn bodems vervuild met cadmium. Agromining is een biogebaseerde technologie waarbij landbouwgewassen ingezet worden om deze metalen uit de bodem te halen naar de bovengrondse delen van de plant.
Tijdens deze workshop onderzoeken we in welke mate agromining economisch haalbaar is.
De leerlingen werken onder begeleiding van de docent een eenvoudige techno-economische analyse uit in Excel. Ze stellen een vereenvoudigde massa- en energiebalans op en vertalen deze naar geldstromen.

  • Voor wie: leerlingen tweede of derde graad SO met een wetenschappelijke of economische achtergrond. Het programma bespreken we in overleg met de leerkracht en stemmen we af op het niveau van de leerlingen.
  • Data: op aanvraag
  • Duur: 2 lesuren
  • Locatie: Universiteit Hasselt of in de eigen school
  • Contactpersoon: prof dr. Tom Kuppens, tom.kuppens@uhasselt.be 


Graag bij de opmerkingen vermelden, als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.