Logo UHasselt

menu

UHasselt voor leerkrachten


Activiteiten in klasverband

UHasselt voor leerkrachten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEERLINGENWORKSHOPS MOBILITEITSWETENSCHAPPEN


Moving forward met gis en gps 

Tijdens deze workshop maken de leerlingen kennis met het geografisch informatiesysteem (gis) en het global positioning system (gps).
Via een stellingenspel komen de leerlingen alles te weten over het ontstaan, de werking en de toepassingen van gis en gps.

Vervolgens leren de leerlingen op de campus (in groepjes) navigeren met een gps en ontdekken zij hoe gps-verplaatsingen geregistreerd kunnen worden via andere technologieën, waarin een gps gebouwd is, zoals een smartphone. Met zo een smartphone nemen de leerlingen tijdens het navigeren foto’s van knelpunten en andere verkeersgerelateerde items.

In het derde deel van de workshop bewerken de leerlingen achter de computer - op een speciale gis-gebaseerde website - de verplaatsingen, foto’s en opdrachten die zij uitvoerden op de campus en maken zo zelf een bereikbaarheidskaart van de campus.

Locatie: Universiteit Hasselt - campus Diepenbeek - Gebouw D
Duurtijd: 2 uur, enkel praktische workshop zonder theorie gis & gps, de theorie is op voorhand beschikbaar voor leerkrachten
Duurtijd: 2.5 à 3 uur, theorie gis & gps én praktische workshop

Het programma wordt afgestemd op de verplaatsingstijd en lunchpauze van de school. 

Praktische informatie voor de leerkracht  (lesmateriaal)


Rijden onder invloed

In deze interactieve workshop presenteren we eerst de problematiek van Rijden Onder Invloed in een ruimer kader van mobiliteit en verkeers(on)veiligheid. We kijken hierbij zowel naar de Vlaamse context als over de landsgrenzen heen en maken een onderscheid in het profiel van een bestuurder: leeftijd, geslacht…

In een tweede luik gaan de leerlingen via een uitdagende quiz dieper in op een aantal volkswijsheden en clichés met betrekking tot alcohol. Ben je nu meer dronken van whisky dan van bier? Wat kan je doen om sneller nuchter te worden? Vanaf wanneer beïnvloedt alcohol je rijgedrag? Wat is alcohol en wat gebeurt er als je met een rietje drinkt? Is sms’en achter het stuur gevaarlijker dan rijden onder invloed?


Tot slot ontdekken de leerlingen in het derde luik hoe het voelt om dronken achter het stuur te zitten in de rijsimulator of om in dronken toestand een hindernissenparcours af te leggen met promillebrillen.
In deze workshop ondervinden jongeren aan den lijve wat alcohol doet met hun lichaam en wat de impact hiervan is op hun verkeersgedrag.

Locatie: Campusmodule met rijsimulator en promillebril: Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1, 3590 Diepenbeek
            Klasmodule met promillebril: in eigen school
Duurtijd: 2,5 uur

Het programma wordt afgestemd op de verplaatsingstijd en lunchpauze van de school.

Praktische informatie voor de leerkracht (lesmateriaal)

 

Duurzaam ‘verkeren’: verkeers(on)leefbaarheid… voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip 

In deze workshop bekijken we de verkeers(on)leefbaarheid aan de hand van de begrippen: barrièrewerking, oversteekbaarheid, sluipverkeer, verkeersdruk en mobiliteitsbeleid en stellen de leerlingen aan de hand van een buitenopdracht met een speedgun, geluidsmeter en meetwiel zelf een verkeersleefbaarheidsindex op.

De groeiende vraag naar mobiliteit vraagt ook aandacht voor het leefmilieu, zonder de sociale en economische functie van mobiliteit te ondermijnen. Het begrip verkeersleefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen, speelt lokaal als regionaal af, binnen als buiten de bebouwde kom.

Voor de ene persoon is sluipverkeer naar de universiteitscampus de boosdoener, terwijl voor de ander de oversteekbaarheid bij de campus uiterst belangrijk is. De handelaar in de buurt bekijkt al die auto’s van studenten als potentiële klanten, maar andere klanten en buurtbewoners winkelen liever in een autovrij centrum. En de wegbeheerder? Die constateert dat de verkeersdruk aanvaardbaar is, maar dat het parkeren tot overlast leidt.

Hoe leefbaar is uw schoolomgeving en hoe leefbaar is de campus van de Universiteit Hasselt. Ontdek het tijdens deze workshop.

Locatie: Universiteit Hasselt – Wetenschapspark gebouw 1, 3590 Diepenbeek
Duurtijd: 2,5 uur 

 

Mobitwist – Mobiliteit@school voor leerkrachten

Willen uw leerlingen meer weten over het Prisoner’s dilemma, de Groene weduwe, het Vliegende Schoonmoeder Effect, de Achterbank generatie en nog andere wetenschappeleuke woorden…?
Maak dan zeker gebruik van Mobitwist, dit pakket bestaat uit 6 verschillende modules: Transport Resistance Factors – Urban Planning – Traffic safety – Travel behaviour – Transport Policy Assessment en Environmental issues.

Mobitwist is een online totaalpakket bestaande uit 6 modules die mobiliteit kaderen in een of meerdere van de volgende vakken: fysica, economie, aardrijkskunde, biologie, statistiek, geschiedenis, wiskunde en chemie... Deze bestaan uit een introductiefilmpje, een quizvraag, een open vraag voor debat, online oefeningen en reflectievragen.


Geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie.

 


  • Voor wie: max. 20 leerlingen derde graad ASO en TSO met minimum 4 uur wiskunde 
  • Data: op aanvraag
  • Contactpersoon: Virginie Claes, virginie.claes@uhasselt.be

Gelieve bij de opmerkingen te vermelden als u een leerlingenpracticum aanvraagt in combinatie met een practicum van een andere discipline op dezelfde dag.