Logo UHasselt

menu

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie


In de kijker

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Evaluatieproces H2020

PRAKTISCH

27 okt 2015 - 10.00 uur


Voor de evaluatie van onderzoeksvoorstellen doet de Europese Commissie beroep op externe experten. Deze externe experten worden geselecteerd uit een centrale database. Via het participant portal kan elke geïnteresseerde zich registreren en zo opgenomen worden in deze database. Vanuit de dienst Onderzoekscoördinatie willen wij deze registratie stimuleren omdat je zo zicht krijgt op het concrete verloop van het evaluatieproces en dus ook tips kan oppikken over welke elementen nodig zijn om een succesvolle aanvraag uit te werken.

Dries Maes (Milieueconomie) werd onlangs geselecteerd als evaluator. Op dinsdag 27 oktober (10u-12u) geeft hij een werksessie, om te delen wat allemaal meespeelt bij de evaluatie. Het eerste gedeelte zal het H2020 evaluatieproces in detail toelichten en gaat in op de gevolgen hiervan voor een projectvoorstel. Het tweede gedeelte is een oefening met de deelnemers om het verschil tussen de termen "objectives", "impact" en "actions" te verduidelijken.

Om deze sessie interactief te houden, willen we het aantal deelnemers beperken tot 12. Daarom geven we voorrang aan de IOF-managers. De bedoeling is dat zij de verworven kennis verspreiden onder geïnteresseerde onderzoekers.