Logo UHasselt

menu

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie


In de kijker

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Startevent lerend netwerk O&I    3 jul 2015

Startevent lerend netwerk O&I
3 jul 2015

CONTACTPERSOON

Mevrouw An KENENS

32-11-268078

an.kenens@uhasselt.be


Eind mei werd het TTO lerend netwerk gelanceerd voor ervaringsuitwisseling en training inzake valorisatie van onderzoek, en dit voor alle valorisatiemedewerkers binnen de AUHL. Hierop werd reeds vlot ingeschreven, wat aangeeft dat er duidelijk interesse en nood is aan een dergelijk leer- en ontmoetingsplatform. Bij het inhoudelijk invullen van het lerend netwerk en tevens vanuit de dagelijkse werking tussen de diensten DOC en TTO, blijkt dat veel topics zich op het raakvlak van onderzoek en valorisatie bevinden. Vandaar zal het lerend netwerk ineens uitgebreid worden naar topics van fundamenteel tot toegepast onderzoek en valorisatie, en krijgt het de naam 'lerend netwerk O&I' mee.

Graag nodigen we jullie op 17 september uit voor het startevent van dit 'lerend netwerk O&I'. Jullie zullen enerzijds kennismaken met de AUHL-collega's actief in onderzoek en valorisatie die van elkaars ervaring willen leren. De agenda start met een overizcht van de interne en externe structuren inzake onderzoek en valorisatie, concreet vertaald naar een praktische aanpak toegepast op de UHasselt/AUHL werking. Heel belangrijk is tevens het luik inzake 'wie doet wat' en waar kan je terecht met vragen rond O&I. Het namiddagprogramma splitst op in specifieke topics, waaruit jullie kunnen kiezen naargelang interesse.

Na dit startevent zal er vanuit het lerend netwerk regelmatig door ons en/of op jullie vraag een bijeenkomst worden georganiseerd voor de uitdieping van een gericht topic. Bij elk topic zal duidelijk worden aangegeven wat de inhoud is aan de hand van labels:
- onderzoek: fundamenteel, toegepast, onderzoekstopic met scope van Vlaamse tot internationale financiering (DOC)
- valorisatie: contract, octrooi, licentie, spin-off, IOF, tech transfer topic (TTO)
- algemeen: financieel, juridisch, personeel, beleid
- doelgroep: open of besloten groep (bv. enkel IOF-ers)

Programma startevent
09u00: Onthaal
09u30: Verwelkoming
09u40: Kennismaking deel 1: interne en externe structuren inzake onderzoek en valorisatie en hun relatie tov AUHL (UHasselt - Provincie Limburg - Vlaanderen - Europa)
10u40: Koffiepauze
11u00: Kennismaking deel 2: wie doet wat binnen de UHasselt inzake onderzoek (DOC) en valorisatie (TTO) (foto en taken)
12u30: Broodjeslunch
14u00: Keuzetrack
17u00: Afsluitende netwerkborrel

Onderzoekstrack

        14u00: Afsprakenkader voor het opstellen van budgetten voor onderzoeksprojecten
        15u00: Koffiepauze
        15u30: Preparing a Horizon 2020 proposal: How to get started  
        16u30: Rondetafel: te behandelen topics en verwachtingen in het lerend netwerk inzake onderzoek

Valorisatietrack


14u00: Wat is valorisatie (derde pijler universiteit, contract, spin-off, octrooi/licentie, ...)
15u00: Koffiepauze
15u30: Praktijkcases: lopende samenwerkingsovereenkomsten
16u30: Rondetafel: te behandelen topics en verwachtingen in het lerend netwerk inzake valorisatie en tech transfer

Inschrijven: Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht uiterlijk tegen 4 september.
UHasselt medewerkers: http://www.uhasselt.be/uhttolerendnetwerk
Anderen: http://www.uhasselt.be/ttolerendnetwerk

Contact:
Anneke Kenens, Tech Transfer Office
Leen Lambrechts, Dienst Onderzoekscoördinatie