Logo UHasselt

menu

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie


over lerend netwerk

Lerend Netwerk Onderzoek & Innovatie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

OVER LEREND NETWERK

Eind mei werd het TTO lerend netwerk gelanceerd voor ervaringsuitwisseling en training inzake valorisatie van onderzoek, en dit voor alle valorisatiemedewerkers binnen de AUHL. Hierop werd reeds vlot ingeschreven, wat aangeeft dat er duidelijk interesse en nood is aan een dergelijk leer- en ontmoetingsplatform. Bij het inhoudelijk invullen van het lerend netwerk en tevens vanuit de dagelijkse werking tussen de diensten DOC en TTO, blijkt dat veel topics zich op het raakvlak van onderzoek en valorisatie bevinden. Vandaar zal het lerend netwerk ineens uitgebreid worden naar topics van fundamenteel tot toegepast onderzoek en valorisatie, en krijgt het de naam 'lerend netwerk O&I' mee.

Onderzoek

De dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) heeft een beleidsvoorbereidende, ondersteunende en uitvoerende rol. Ze geeft mee vorm aan het onderzoeks- en doctoraatsbeleid en aan externe financieringsprogramma's op diverse niveaus. Daarnaast vertegenwoordigt de dienst extern het onderzoeksbeleid en de onderzoekscompetenties van de Universiteit Hasselt.

DOC neemt het initiatief om het UHasselt onderzoeksbeleid en de daaruit voortvloeiende onderzoeksactiviteiten te ijken aan het externe onderzoeksbeleid. Ze maakt de vertaalslag en verzorgt de communicatie van het externe en interne onderzoeksbeleid naar geïnteresseerde onderzoekers. Het lerend netwerk vormt daartoe het ideaal platform. Via het netwerk wil de dienst, proactief en op vraag van onderzoekers, graag tekst en uitleg geven bij toepassingen van interne reglementen voortgevloeid uit externe (beleids)beslissingen en financieringsregels. Daarnaast wil DOC alle betrokken partijen samenbrengen om te communiceren en discussiëren over financieringsmogelijkheden, reglementen en verschuivingen binnen de onderzoekswereld en mogelijke interne implicaties daarop.

Innovatie en valorisatie

Vanuit zowel werkveld als overheden wordt steeds meer aangedrongen op een verhoogde valorisatie van onderzoek. Hieronder wordt verstaan: samenwerking, dienstverlening, onderzoeksprojecten met valorisatieluik, licenties (octrooien) en spin-off's.

De afgelopen jaren werd intern UHasselt en PXL een nauwe begeleiding inzake valorisatie van onderzoeksresultaten uitgebouwd via respectievelijk de TTO (Tech Transfer Office) en PXL-research. In beide teams en in wisselwerking met hun onderzoekers werd een aanzienlijke ervaring inzake valorisatiestrategieën en -aanpak opgebouwd. Enerzijds gaat dit om medewerkers actief in dienstverlening of als business developer (BD) binnen hun groep. Anderzijds heeft dit ruimer betrekking op alle onderzoekers betrokken in projecten met een valorisatieluik (SBO, interreg, ...).

In 2014 werd gekozen om budget vanuit het IOF (Industrieel Onderzoeksfonds) strategisch in te zetten op IOF-mandaatprojecten. Acht medewerkers met een uitgesproken business developer profiel worden ingezet om domeinspecifiek te zoeken naar valorisatie van het aanwezige onderzoek via samenwerking met of transfer naar externe partijen.
Dit lerend netwerk wil alle betrokken valorisatiemedewerkers (TTO, BD, IOF en alle onderzoekers met interesse in valorisatie) regelmatig bij elkaar brengen voor ervaringsuitwisseling en om training te volgen in bepaalde aspecten van valorisatie.