Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AANVRAAG GEBRUIK INFRASTRUCTUUR VAN DE UHASSELT

Corona-info: "code rood" m.b.t. het gebruik van aula's, lokalen enz. blijft voorlopig behouden binnen UHasselt. Dit wil dus zeggen dat er voorlopig geen externe activiteiten of gebruikers toegelaten zijn in onze gebouwen en dit tot 31 augustus 2021.

Materiële afhandeling van de aanvragen, de organisatie van het gebruik van lokalen, en de afspraken over het geheel worden geregeld door de verantwoordelijke in de UHasselt: Ellen Muyters, ( tel: 011 26 88 22  – ellen.muyters@uhasselt.be – p/a Martelarenlaan 42, B – 3500 Hasselt).
Elke aanvraag dient schriftelijk te gebeuren !


De aanvraag moet volgende elementen bevatten:

  • de duidelijke omschrijving van de aanvragende instantie, haar aard en haar doel. 
  • de contactpersoon met volledig adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres en faxnummer voor de verdere behandeling van de aanvraag. 
  • aard en inhoud van de activiteit waarvoor men een lokaal of lokalen vraagt
    de doelgroep van de betreffende activiteit

Vanaf 1 januari 2016 zal de Campus Hasselt tijdens de weekends volledig gesloten zijn.

Het organiseren van events op zaterdag en zondag is bespreekbaar mits bijkomend praktische en financiële afspraken.