Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PROBLEMEN EN RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN LOKALEN DOOR DERDEN • Campus Diepenbeek: 0475/94 30 02

 • Campus Hasselt: 0493/59 38 33

 

Campus Diepenbeek

openingsuren les- en examenperiodes:
weekdagen: 08.00 tot 22.00u.
zaterdagen: 08.00 tot 19.00u. 

openingsuren vakantieperiodes:
weekdagen: 08.00 tot 19.00u.
zaterdagen: 08.00 tot 15.00u.

Openingsuren onthaal
openingsuren les- en examenperiodes:
weekdagen: 08.00 tot 18.00u.
zaterdagen: 08.30 tot 17.00u. 
openingsuren vakantieperiodes:
weekdagen: 08.00 tot 17u00
zaterdag: gesloten

Campus Hasselt

op weekdagen vanaf 07u30 en gesloten om 19u00 – op zaterdag: geopend tussen 08u00 en 17u00.
Tijdens vakantieperiodes: gesloten op zaterdag

 

 

Veiligheidsrichtlijnen bij externe activiteiten in het gebouw:

 • Vergewis u van de plaats van UITGANG, NOODUITGANGEN en brandblusapparaat.
 • Begeef U kalm naar de aangewezen vluchtweg bij het horen van het eventuele ontruimingssignaal.
 • Hou bij de installatie van tentoonstellings-en andere standen, zoveel mogelijk de ontruimingsgangen vrij. De standen en eigen materiaal zelf moeten ook veilig zijn.
 • Het vermogen van de elektrische aansluiting moet nagekeken worden, zodat overbelasting van het net vermeden wordt.
 • EHBO-lokalen:
  • Campus Diepenbeek: gebouw D, lokaal D15
  • Campus Hasselt: Oude gevangenis, lokaal D0.7
 • Bij eventuele problemen: richt u tot het onderhoudspersoneel of de Securitasagent:
  • Campus Diepenbeek: 0475/94 30 02 
  • Campus Hasselt: 0493/59 38 33

Ingeval van brand of ernstig ongeval onmiddellijk de hulpdiensten oproepen d.m.v. het telefoonnummer 112. Aansluitend eerste hulp vragen via het onderhoudspersoneel of de Securitasagent.