Logo UHasselt

menu

UHasselt


UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

UHasselt: geëngageerd en vernieuwend

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INRICHTENDE INSTANTIE

Verantwoordelijkheid

  • elke schade die direct of indirect zou worden toegebracht aan de normale gebruikers van de campus, de campusgebouwen, de installaties en het meubilair op de campus, ten gevolge van de voorbereiding, de inrichting zelf en de nakomende activiteiten van de te organiseren evenementen, de personen of instanties die in opdracht van of met toelating van de inrichters medewerken of aanwezig zijn.
  • elke schade die aan de personen direct of indirect betrokken bij de evenementen, zou kunnen overkomen door hun verblijf op de campus.

Verzekering

In verband met het voorgaande heeft de UHasselt een verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias (inhoud van de waarborg ). In het bedrag van de huur is de prijs van de verzekering inbegrepen.

Diefstal en beschadiging

De Universiteit Hasselt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker.