Logo UHasselt

menu

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)


Voorheen het VerpakkingsCentrum

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

LEVENSCYCLUSANALYSE (LCA)

Om de milieubelasting van uw verpakkingen in kaart te brengen maakt MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) gebruik van enkele tools waaronder onze software Simapro.
Hiermee kunnen we een LCA (levenscyclusanalyse , of ook wel wieg tot graf analyse genoemd) opstellen om dan de milieu-impact van een product of verpakking(en) te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen van winning van de grondstoffen, productie, transport, gebruik tot en met afvalverwerking.

Waarom kan een LCA nuttig zijn voor uw bedrijf?

De informatie uit een LCA kunt u gebruiken:

  • om te bepalen waar in een keten de meeste milieu belasting plaatsvindt
  • om verpakking(smaterialen) te vergelijken tijdens de ontwerpfase of bij optimalisatie van uw 
    verpakkingen
  • als onderbouwing voor labels, 'green marketing' of informatie naar de klant.

Afhankelijk van welke richting u uit wilt met de LCA (bv. om mee naar buiten te treden voor ‘green marketing’ of snel inzicht voor eigen gebruik) kunnen wij u helpen met een meer of minder gedetailleerde LCA.