Logo UHasselt

menu

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)


Voorheen het VerpakkingsCentrum

Materials and Packaging Research & Services (MPR&S)

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ALGEMENE INFO OPLEIDINGEN

Ook als OPLEIDINGSCENTRUM staat het team van Materials Packaging Research Services of MPR&S (voorheen het VerpakkingsCentrum) voor u als ondernemer/bedrijf klaar.

WIJ HOUDEN REKENING MET DE GELDENDE GEZONDHEIDS-EN VEILIGHEIDSRICHT-LIJNEN VAN DE OVERHEID EN DE UNIVERSITEIT HASSELT. INDIEN NODIG EN MOGELIJK, WORDT ER EEN GELIJKAARDIG ONLINE ALTERNATIEF AANGEBODEN.

Onze ervaring en kennis wordt gebundeld en deze communiceren wij in theorie en praktijk door het - op regelmatige tijdstippen - organiseren van hands-on workshops.  Deze sessies worden gekenmerkt door een goede balans tussen de theoretische uiteenzetting enerzijds en de praktische toepassing in onze labo's anderzijds.

Indien u - als bedrijf - nood heeft aan een bedrijfsspecifieke opleidingen willen wij onze kennis van volgende domeinen graag met u delen :

Gaspermeabiliteit
Contacteer Dimitri Adons of @ dimitri.adons@uhasselt.be 

Sealonderzoek 
Contacteer Bram Bamps of @ bram.bamps@uhasselt.be

Materiaalkarakterisatie 
Contacteer Gudrun Nowicki of @ gudrun.nowicki@uhasselt.be 

Klimaatinvloeden 
Contacteer Dimitri Adons of @ dimitri.adons@uhasselt.be 

Transportsimulatie 
Contacteer Dimitri Adons @ dimitri.adons@uhasselt.be 

Verpakkingsoptimalisatie 
Contacteer of Gudrun Nowicki @ gudrun.nowicki@uhasselt.be 

Op regelmatige basis stellen wij onze diensten ook ter beschikking van intercommunales, vakverenigingen en gespecialiseerde organisaties.  In overleg met de betrokken instanties is er zo gelegenheid tot organiseren van seminaries, ontbijtsessies en andere overlegmogelijkheden.

Bij het doorgeven van onze kennis en ervaring kan, indien er voldaan is aan de gestelde voorwaarden, beroep gedaan worden op tegemoetkomingen toepasbaar voor opleidingen die door ons gegeven worden. 
Voor meer info kan u terecht bij onze pagina steunmaatregelen ?