menu

Management in de Sociale Economie


Management in de Sociale Economie

Management in de Sociale Economie

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

PLANNING


Iedere module bestaat uit 7 lesdagen van 09.30 tot 16.30 uur.


Module Marketing & Communicatie*

*De topics, docenten en data zijn onder voorbehoud.

 

Cluster Thema Docent Datum
Marketingmiddelen en
communicatiestrategie
Klantgerichte communicatie en de nieuwe media:
mailen, website, zoekmachines, sociale media
(facebook, linkedin, twitter, slideshare, video, blogs….).
Hugo Callens (Socius) WOENSDAG
03.02.2016

Wat is marketing en
wat is het belang ervan?

Je unieke specialisme, je kern, unieke klantenwaardenset,
de klant, de markt, concurrenten en leveranciers,
co creatie en trends.

Wouter Faes
(UHasselt)

09.02.2016

Marketingmiddelen en
communicatiestrategie

Business to Business communicatie

Jordan Audenaert (BBC) 16.02.2016
Van stakeholders-management
naar stakeholder-engagement
In dit seminarie staat de relatie tussen onderneming en
samenleving centraal. We zullen zien dat de grens tussen
beiden vandaag zeer dun is. Het klassieke model waarin organisaties
de belangen van interne en externe betrokkenen zelfstandig trachten te beheersen (stakeholdermanagement) voldoet in deze context niet langer.
Meer dan ooit komt het erop aan een vertrouwensrelatie te creëren tussen interne en externe belanghebbenden en hen actief te betrekken in het aanpakken van gemeenschappelijke uitdagingen.
We verkennen op interactieve wijze hoe u deze manier van stakeholderengagement in de praktijk kan brengen.
Jochanan Eynikel
(ETION)
23.02.2016

Interculturele communicatie

Turken zijn macho’s, Marokkanen niet te vertrouwen, Fransen chauvinisten, Polen betweters, Iraniërs stijf, Irakezen draaien rond de pot, Nederlanders hebben een grote mond...

Kortom, een negatieve stereotiepe beeldvorming, dikwijls uitvergroot doorheen de jaren, veroorzaakt door  cultuurverschillen. De (geografische) cultuur waartoe elk individu behoort heeft immers een grote impact op verbale en non-verbale communicatie of gedrag. En elkeen interpreteert  het gedrag van een ander uitgaand van wat hij “normaal” vindt in zijn eigen cultuur. Dit gebeurt onbewust. Verschillen worden ervaren als vreemd, bizar. Belangrijker is echter dat een gebrekkige kennis van de cultuur van de gesprekspartner (medewerker, klant… ) dikwijls leidt tot miscommunicatie, wat op zijn beurt ergernis maar ook financieel verlies kan teweegbrengen.

Tijdens het college worden vooreerst de begrippen cultuur, cultuurpraktijken en cultuurkenmerken (-dimensies) toegelicht. Vervolgens wordt op basis van een model van 11 cultuurkenmerken ingegaan op verschillen maar ook op overeenkomsten (!) tussen Vlaanderen en diverse geografische culturen zoals TR, PL, RO, CZ, BG, HU, SK, IQ, IR, MA, maar ook FR, DE, NL en Wallonië. Deze cultuurkenmerken worden geconcretiseerd doorheen vele voorbeelden van verbaal en non-verbaal gedrag. De cursisten kunnen zelf ook voorbeelden geven van gedrag vanwege een bepaalde cultuur dat steeds weer  problemen (miscommunicatie) veroorzaakt op de werkvloer. Er zal getracht worden dergelijke miscommunicatie te kaderen en dus de oorzaak ervan te begrijpen. Elkaar begrijpen is immers de eerste stap tot een goede samenwerking.

Prof. dr. Martine Verjans
(UHasselt)

10.05.2016

Toegepaste
Communicatie-
technieken

Hoe anderen overtuigen, sensibiliseren en motiveren?(collega’s, medewerkers, leidinggevenden, externe partners, etc…)

Inzicht in de achtergronden van ons communicatiegedrag.

Moeilijke en toch motiverende gesprekken voeren  onderhandelen, conflicthantering, bemiddelen. Concreet vanuit aangereikte en eigen casussen.

Gerrit Van Aken
(GEVAK Consulting)
22.03.2016
07.06.2016

 


 Module Strategisch Management

 

 

Cluster Thema Docent Datum
Strategiebepaling en implementatie Strategische managementperspectieven Nathalie Vallet (AMS) 13.10.2015
  Strategie als een consistent verhaal van doelen,
opvolging en controle
Erik De Schepper (AMS) 27.10.2015
  Concrete uitwerking van een strategische
managementcyclus
Erik De Schepper (AMS) 24.11.2015
Strategisch verbeteren De strategie van voortdurend verbeteren
en vernieuwen, lean management
Erik De Schepper (AMS) 17.11.2015
  Sturen van veranderingsprocessen
(veranderingsmanagement,
business model  Osterwalder)
Bert Boone (Compaan) 01.12.2015
  Interne communicatie bij veranderingsmanagement Tom Wouters (Oxfam) 10.11.2015
Netwerkmanagement en
strategische allianties
Samenwerken in ketens en netwerken,
publieke en private sector, sociale en
reguliere economie
Pieter-Jan Robijn (Starterslabo) 15.12.2015