Logo UHasselt

menu

Biomedische wetenschappen


Biomedische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MASTER BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN: STUDIEPROGRAMMA'S


Duur

2 jaar, voltijds studieprogramma, 120 SP

Onderwijs- en examenperiodes van 10 weken (kwartielen)

Startdatum

3de maandag van september

Onderwijsconcept

In dit masterprogramma wordt sterk ingezet op competentiegericht leren waarbij de troeven van de UHasselt veel aandacht krijgen. De onderwijsteams hebben een internationaal en multidisciplinair profiel en bestaan uit professoren, artsen senior onderzoekers en gastdocenten uit het werkveld, allen specialisten in hun domein. In de colleges, opdrachten, begeleide zelfstudie wordt gebruik gemaakt van recente publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Tijdens de twee stageperiodes wordt de student op individuele basis begeleid in labwerk, onderzoeks - en schrijfvaardigheden.


Donker paars: Gezamenlijk met de andere specialisaties
Licht paars: Gezamenlijk met enkele andere specialisaties
Grijs: Master specifiek