Logo UHasselt

menu

Architectuur


Masteropleiding architectuur

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SCHAKELPROGRAMMA

Doel

Doel van het schakelprogramma is de professionele bachelors in de toegepaste architectuur op het instapniveau van de masteropleiding te brengen. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie architectuur.

 

Credits

Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

 

Vereiste begincompetenties en toelatingsvoorwaarden

Professionele bachelors in de toegepaste architectuur worden rechtstreeks toegelaten tot het schakelprogramma. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie architectuur

 

Omvang

Het schakelprogramma voor de master architectuur wordt gevolgd door studenten met een professionele bachelor in de toegepaste architectuur en omvat 90 studiepunten. Het schakelprogramma is gespreid over twee jaar. Je volgt lessen uit het programma van het eerste, tweede en derde bachelorjaar - samen met de andere studenten. Dit betekent dat er soms overlappingen zijn in het uurrooster. 

 

Programma

schakelprogramma architectuur>>  (zie rubriek "Toelatingsvoorwaarden en bijkomend advies")

 

Vragen?

Lut Van den Bosch:  lut.vandenbosch@uhasselt.be