Logo UHasselt

menu

Toegepaste economische wetenschappen


Toegepaste economische wetenschappen

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SCHAKELPROGRAMMA

Doel
Doel van het schakelprogramma is de professionele bachelor in het bedrijfsmanagement (alle afstudeerrichtingen) op het instapniveau van de masteropleiding te brengen. Andere professionele bachelors kunnen een aanvraag indienen bij de voorzitter van de examencommissie.

 
Credits
Wanneer je slaagt voor een opleidingsonderdeel van het schakelprogramma ontvang je een credit. Om toegelaten te worden tot de masteropleiding dien je de doelstellingen van het programma in voldoende mate bereikt te hebben. Je krijgt echter geen diploma of getuigschrift.

 
Omvang
Het schakelprogramma voor de master in de TEW is 81 studiepunten of minstens één en een half tot twee jaar voltijdse studie. Het programma omvat immers nogal wat kwantitatief georiënteerde vakken (wiskunde, statistiek, econometrie, operationeel onderzoek, …) en de studenten volgen samen met de andere studenten les zowel in het 1ste, 2de als 3de bachelorjaar. Dit maakt dat je soms overlappingen hebt in de roosters en anderzijds onderwijs volgt in zowel kwartielsysteem (eerste jaar) als in het semestersysteem. Voor sommige opleidingsonderdelen dien je bovendien de volgtijdelijkheid te respecteren: dit betekent dat je maar Micro-economie 2 kunt volgen nadat je een credit hebt behaald voor Micro-economie 1. Mits gunstige studievoortgang kun je in het tweede jaar van je schakelprogramma reeds combineren met opleidingsonderdelen van het masterprogramma. Het is aanbevolen om vooraf de septembercursus wiskunde te volgen. Bekijk hier de inhoud van de septembercursus  

 
Programma - schakelprogramma TEW