Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

AFSTUDEERRICHTINGEN

Je masteropleiding bestaat uit 120 studiepunten en neemt twee jaar in beslag. Ze bestaat uit een gemeenschappelijk deel aangevuld met een specialisatie in één van onze afstudeerrichtingen: ‘Overheid en recht’ en ‘Rechten’. Het gemeenschappelijke deel omvat 42 studiepunten, elke afstudeerrichting 54 studiepunten en het vrije keuzeluik 24 studiepunten. Deze 24 studiepunten kies je op basis van je interessegebied over de twee masterjaren heen. Het aanbod aan keuze-opleidingsonderdelen bestaat uit het aanbod in de andere afstudeerrichting en/of specialisatietrack, geselecteerde opleidingsonderdelen aan de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen van UHasselt, instellingsbrede keuzeopleidingsonderdelen van UHasselt en geselecteerde opleidingsonderdelen van de masteropleiding rechten aan KU Leuven en/of Maastricht University. Meer info over de keuze-opleidingsonderdelen vind je op www.uhasselt.be/studiegids.

Overheid en recht

In de afstudeerrichting Overheid en Recht specialiseert de student zich in de diverse takken van over verschillende domeinen, zoals het bestuursrecht, het omgevingsrecht, het fiscaal recht en het grondwettelijk recht. In verschillende segmenten van de arbeidsmarkt, van het lokale tot het internationale niveau, is er veel vraag naar juristen met een grondige kennis van het brede publiekrecht. De overheid zoekt steeds meer hooggekwalificeerde, inhoudsdeskundige juristen om haar toenemende taken en verantwoordelijkheden te behartigen. Maar ook bedrijven, verenigingen en advocatenkantoren hebben door dat toenemend overheidsoptreden veel behoefte aan juristen met een stevige publiekrechtelijke achtergrond.

Rechten

De afstudeerrichting Rechten biedt een brede juridische vorming die tegelijkertijd ruimte laat voor specialisatie naar eigen interesse. Binnen deze afstudeerrichting kan de student kiezen tussen twee specialisatietracks, namelijk ‘Private’ en ‘Corporate’. De specialisatietrack Private focust op de persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke aspecten van de natuurlijke persoon. De specialisatietrack ‘Corporate’ focust op de economische, fiscaal-sociale en vermogensrechtelijke dimensies van het ondernemingsleven. Via keuzeopleidingsonderdelen kan de student binnen zijn gekozen track verder persoonlijke klemtonen leggen. Welke weg de student professioneel ook wil inslaan, via deze afstudeerrichting wordt het pad geëffend.

 

*De masteropleiding Rechten werd in 2014 gevisiteerd. Het mooie resultaat van deze visitatie kan u in het visitatierapport lezen. De panelsamenstelling kan u hier terugvinden.