Logo UHasselt

menu

Rechten


Rechten

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

STAGE

Masterstudenten moeten in hun eerste masterjaar een stage volgen van minstens twee weken. De stage heeft tot doel de stagiair te laten kennis maken met de juridische realiteit, ten dienste van zijn/haar toekomstig beroepsleven. Daartoe zal de stagemeester de stagiair belasten met inhoudelijke, juridisch relevante opdrachten die de stagiair toelaten inzicht te verwerven in de organisatie en werking van het juridisch beroepsveld waartoe de stagemeester behoort.

Meer in het bijzonder tracht de stage volgende vaardigheden bij te brengen:

  • door praktijkervaring voeling krijgen met de feitelijke relevantie van de rechtswetenschap
  • inzicht verwerven in de praktische verwerking van het recht: de aanpak van een juridisch probleem begrijpen en oplossingsgericht leren werken
  • selecteren, begrijpen en bestuderen van een oplossingsproces uit het juridische beroepsveld
  • leren omgaan
  • correct omgaan met het gegeven ‘beroepsgeheim’
  • kaderen van het oplossingsproces binnen een breder maatschappelijk kader