Logo UHasselt

menu

UHasselt@school


Activiteiten voor leerlingen

UHasselt@school

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

MEELOOPDAGEN CHEMIE


 

Datum: 17 januari 2018                                   

Water, bron van leven en grenzeloze chemie                    

Opleidingsonderdeel: Thermodynamica en evenwichten in aquatische systemen
prof. dr. Wanda Guedens

Water is zo algemeen voorkomend dat het geen aandacht trekt. Zonder water is er op aarde echter geen leven mogelijk. Van microscopisch tot macroscopisch niveau bestaat alles gedeeltelijk uit water.  Chemische stoffen in water kunnen zowel een positieve invloed hebben als een negatieve en zelfs leiden tot ziekte en dood. Waarom in sommige rivieren geen leven meer mogelijk is, waarom je zuinig moet omspringen met water en waarom water ooit zo duur als goud zou kunnen worden, zal je tijdens deze inleidende les en aansluitend practicum zelf kunnen achterhalen.

  • Datum: woensdag 17 januari 2018 van 14.00 tot 17.30 uur

 


 

Datum: 18 oktober 2017

Metaalioncomplexen en hydraten                         

Opleidingsonderdeel: Structuurchemie
prof. dr. Marlies Van Bael

Heel wat pigmenten, kleurstoffen en materialen zoals edelstenen, gekleurd porselein, de blauwe kleur van schrijfinkt, danken hun kleur aan metaalioncomplexen.
Al naargelang de lading en de aard van het centraal metaalion, het aantal en/of de soort liganden (molecule die bindt met een metaalion), kan de kleur verschillen. Door te experimenteren met eenvoudige complexmoleculen,
maken de studenten voor het eerst kennis met de eigenschappen en de reacties van metaalioncomplexen. Dit inzicht kan dan later gebruikt worden bij het bestuderen van meer gevorderde toepassingen van metaalioncomplexen
als essentieel onderdeel in bijvoorbeeld bladgroen, hemoglobine (die het bloed rood kleurt), de werking van enzymen, lasers, contrastvloeistoffen, chemotherapie, katalysatoren, zonnecellen en nog veel meer.

  • Datum: woensdag 18 oktober 2017 van 13.30 tot 16.00 uur