Logo UHasselt

menu

Department of Morphology


Research

Department of Morphology

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DENTO-MAXILLO-FACIAL REGENERATION

 Onderzoekstopics orofacial ontwikkeling

A. Neuro-epitheliale associaties in het parodontaal ligament bij de mens

B. Possible receptor function for odontoblasts

C. Macro- and microanatomical versus histological assessment of neurovascularisation in the anterior jaw bones

D. Microcirculation influences on craniofacial development and cellular microstructure in NOS-3 knockout mice


Neuro-epitheliale associaties in het parodontaal ligament bij de mens

Een bijzondere celpopulatie in het  ontwikkelende en gevormde parodontaal ligament is afkomstig van de gedesintegreerde schede van Hertwig en worden de epitheliale resten van Malassez genoemd. Deze cellen blijven metabool actief en kunnen bovendien proliferen onder invloed van apicale ontstekingen, trauma en tandbeweging. De epitheelcellen van Malassez zijn in staat om PGE en PGF en lysosymes te synthetiseren. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze cellen een uitgebreide bezenuwing vertonen. Verder werd in elektronenmicroscopisch onderzoek een tot nu toe niet gekarakteriseerde extracellulaire matrixcomponent aangetoond. De studie zal aandacht besteden aan het karakteriseren van de betrokken neurotransmittoren en van de ECM componenten in de ontwikkeling van het alveolair bot.

Possible receptor function for odontoblasts

Eén van de meest ongewone eigenschappen  van het dentine – pulpa complex is de dentine gevoeligheid. Waarom deze gevoeligheid voor pijn zo sterk uitgesproken is, is moeilijk te verklaren. Een drietal mechanismen zouden de dentinegevoeligheid kunnen verklaren. Het concept dat de odontoblast een receptor is, is steeds een punt van discussie. Odontoblasten zijn afkomstig van de neurale crista en zouden de mogelijk behouden om impulsen op te wekken en door te geven. Elektonenmicroscopisch onderzoek zal gericht zijn op het opsporen van synaptische relaties tussen odontoblasten en pulpale zenuwvezels en onderzoek wordt verricht naar het opladen van odontoblasten met neurotransmittorprecursoren.

 Macro- and microanatomical versus histological assessment of neurovascularisation in the anterior jaw bones

 The anterior jaw bones are richly supplied  by neurovascular structures. This is a very important issue considering the surgical procedures (eg implant surgery) performed in that area. Nevertheless, the literature contains a lot of conflicting results with regard to the precise anatomy and potential variations of the anterior neurovascularisation.
 In the upper jaw, the presence of the nasopalatine canal, its neurovascular contents and the existing variations, may jeopardize a successful implant insertion. When implants are inserted in the immediate vicinity of the canal, each contact with fatty tissue surrounding the nerve bundle should be avoided. Unfortunately, the neurophysiological impact of the surgical enucleation of the canal content has never been objectivated.  A similar risk has to be considered with regard to the anterior mandible. Although it is often considered as a rather safe surgical region, several reports mention severe sensory disturbances or hemorrhages after surgery. Anatomical variation of the innervation patterns in the interforaminal region of the mandible might offer an explanation. This issue remains poorly addressed in literature. The precise anatomy, histology and clinical function of the neurovascularization in the anterior mandible is still controversial. The mandibular incisive canal is mostly described as an anterior prolongation of the mandibular canal, containing a neurovascular bundle. Other studies however, neglect the presence of a true incisive neurovascular bundle and rather describe the existence of a neurovascular plexus. Considering the fact that neurovascularisation in the anterior jaw bones is of primary importance during surgery and that thorough knowledge on the latter is essentially lacking, basic histological work is required and should be matched with macro- and microanatomical findings.
 This overall aim will be achieved by reaching two subobjectives:


 (1) the histological exploration of neurovascularisation in the anterior jaw bones;


 (2) matching histological data with 

  •  macroanatomical data;
  •  microanatomical data (high resolution magnetic resonance imaging).

 Microcirculation influences on craniofacial development and cellular microstructure in NOS-3 knockout mice

 In previous studies we have carried out several qualitative analyses of tooth substance and pulpal tissue in the nitric oxide synthase-3 (NOS-3) knockout mouse in order to better understand microcirculation influences on tooth development. The aim of this study is to determine any morphological differences in jaw bones, tooth structure and osteoblast-odontoblast ultrastructure in animals with a reduction in microcirculation by means of anatomical and ultrastructural measurements of jaws, molars and their pulpal and periodontal ligament content in the NOS-3 knockout mouse.