Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Projecten

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

DIVERSITEIT, GELIJKE KANSEN EN TAALBELEID - BASISONDERWIJS


Leden projectgroep:

 • Rudi Boelen (promotor), KHLim
 • Hilde Imberechts (copromotor), XIOS
 • Eline Janssens, XIOS
 • Barbara De Graeve, KHLim

Vragen, opmerkingen of suggesties kan u via onderstaand e-mailadres overmaken aan het projectteam:
project1.novelle@uhasselt.be

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de promotor van dit project:
rudi.boelen@khlim.be

Doelstellingen van het project:

 1. Ontwikkeling van een digitaal portfolio met 'examples of good practice' op het vlak van diversiteit en taalbeleid in basisscholen.

 2. Ontwikkeling van instrumenten die de basisscholen kunnen gebruiken bij het in kaart brengen en optimaliseren van hun taal- en diversiteitbeleid.

 3. Begeleiden van basisscholen bij de verdere ontwikkeling van hun diversiteit- en taalbeleid in samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten voor het basisonderwijs.

 4. Publiceren van de resultaten en formuleren van beleidsadviezen als synthese van het project.

 

Ontwikkelde instrumenten:

Om de beginsituatie van een basisschool te bepalen op het gebied van diversiteit en taal werden vier instrumenten ontwikkeld.

De diversiteitsspiegel en de taalspiegel hebben als doel de sterktes en zwaktes van een basisschool m.b.t. het diversiteit en taal aan te tonen. Naast deze spiegels werd  ook een diversiteitskader en taalraster uitgewerkt waardoor bestaande initiatieven en eventuele lacunes in kaart gebracht kunnen worden.

 1. Diversiteitsspiegel 
 2. Taalspiegel
 3. Diversiteitskader
 4. Taalraster