Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Projecten

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

CURSUS DIGITALE DIDACTIEK VOOR LERARENOPLEIDING


Cursus digitale didactiek voor lerarenopleiding

Penvoerende instelling: PXL

Looptijd: 2012-2015

Leden van de projectgroep:

  • Anne-Catherine Quetin - PXL
  • Koen Vandenhoudt - PXL
  • Wouter Hustinx - PXL
  • Lieven Vananderoye - CVO Limlo
  • Yves Blieck - CVO De Oranjerie

Promotor/contact:

Cursus digitale didactiek voor lerarenopleidingen


Diverse projecten van de afgelopen jaren mondden uit in publicaties over digitale didactiek waarin theoretische modellen en praktijkvoorbeelden werden geanalyseerd. Er is redelijk wat know-how over digitale didactiek voorhanden. Een omvattende cursus over digitale didactiek voor lerarenopleidingen ontbreekt evenwel in Vlaanderen. Het Regionaal platform beoogt met deze actie de ontwikkeling van een omvattende cursus over digitale didactiek. Deze cursus kan in elke lerarenopleiding in Vlaanderen worden aangewend om de studenten/cursisten digitale didactische inzichten bij te brengen en ICT-instrumenten op een doordachte manier aan te wenden in een onderwijsleerproces. De cursus bestaat uit een algemeen gedeelte, dat geschikt is voor de verschillende geïntegreerde lerarenopleidingen, evenals voor de specifieke lerarenopleidingen. Er is ook een specifiek gedeelte, met aangepast materiaal voor de verschillende types van lerarenopleidingen, evenals voor diverse vakgebieden. Het cursusmateriaal omvat cursusteksten, uitgewerkte leeractiviteiten, bruikbaar in contact- en/of afstandsonderwijs en een assessmentmodule, met diverse evaluatie-instrumenten. Dit materiaal wordt aangeboden op een projectwebsite, waar de lerarenopleider met een matrix op zoek kan gaan naar het geschikte cursusmateriaal en op die manier een cursus kan samenstellen op maat van de eigen behoeften. ** Cursus nu off line ***

 

Producten

  • Projectwebsite met cursus voor digitale didactiek: door stopzetting subsidies nu offline