Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Actueel

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

SCHADUW-STAGES

Het project SCHADUW-stage (stage CVO's en Hoger Onderwijs Aangaande Diversiteit in Uitvoering Op de Werkvloer) start dit academiejaar en is gegroeid uit het project 'Werken aan diversiteitscompetenties in de lerarenopleiding'.
De Schaduw-stage is een project waarbij lerarenopleiders intensief kennis kunnen maken met scholen (kleuter, lager en/of secundair) die sterk staan op gebied van diversiteit. Op die manier kunnen lerarenopleiders een goed beeld krijgen van de feitelijke praktijk van leerkrachten in klassen met grote diversiteit. De kennismaking met de scholen verloopt via observaties, gesprekken met team en directie en door reflectie.

De bedoeling van deze stage is niet zozeer dat lectoren lesgeven, maar wel dat ze "schaduw lopen"; observeren en door reflectie de vorming van toekomstige leerkrachten meer gaan afstemmen op de noden van het werkveld. Wij hopen dat deze onderdompeling in de realiteit een groot leereffect zal hebben op onze lectoren.

Een aantal scholen uit Limburg en Antwerpen stellen hun deuren open voor lerarenopleiders uit het Limburgse expertisenetwerk NOvELLe en uit het Antwerpse expertisenetwerk ELAnt. Vanaf januari 2015 kunnen Vlaamse lerarenopleiders een SCHADUW-stage in eigen regio lopen, ook de expertisenetwerken School of Education en BEO organiseren vanaf dan SCHADUW-stages.

Voor alle informatie over de schaduwstages: klik hier!