Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Studiedagen NOvELLe

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

HET BUDDYPROJECT ALS HEFBOOM VOOR BETERE DOORSTROOM IN DE SLO

Sprekers:
Antoon Cox (CVO De Oranjerie),
Tim Christiaens (CVO De Oranjerie).

Korte inhoud:
De specifieke lerarenopleidingen van CVO’s trekken een zeer divers cursistenpubliek aan. Zowel cursisten zonder diploma secundair onderwijs als cursisten met een masterdiploma moeten opgeleid worden tot competente leerkrachten. De opdracht van een CVO daarin is dubbel: enerzijds moeten lectoren ervoor zorgen dat cursisten succesvol doorstromen en dus adequaat inspelen op deze diversiteit, anderzijds moeten toekomstige leerkrachten voorbereid worden om zelf adequaat te kunnen inspelen op de diversiteit van hun leerlingenpubliek. De ruimte om dit te doen is echter zeer beperkt.
Een hefboom vond CVO De Oranjerie in het buddy-project. In dit project begeleiden cursisten onderpresteerders in het secundair onderwijs en  in het secundair  volwassenenonderwijs. Ook intern wordt dit project gebruikt om cursisten met moeilijkheden te laten begeleiden door een medecursist. Uniek aan dit project is de kleinschaligheid en het zoeken naar een persoonlijke ‘match’ tussen de cursist en zijn ‘buddy’ in het centrum.
In deze sessie wordt specifiek ingezoomd op de mogelijkheden van het buddy-project. Aansluitend is er een korte discussie over mogelijke hefbomen voor een betere doorstroom in de specifieke werking van de SLO's aan de CVO’s.

Vorm: presentatie en discussie
Aantal deelnemers: max. 15
Duur: 60 min.

Terug naar het programma.