Logo UHasselt

menu

NOvELLe


Studiedagen NOvELLe

NOvELLe

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

ONDERWIJSDAG AUHL - KWALITEIT; PERPETUUM MOBILE

Iedere medewerker in een organisatie is een radertje in kwaliteitsprocessen.  De opleidingsbeoordelingen volgens het Nieuwe Accreditatiestelsel  werden in Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt reeds op gang getrokken en een aantal opleidingen passeerden al door deze zogenaamde Tweede Visitatieronde.  De instellingsreview, ook in kader van hetzelfde Nieuwe Accreditatiestelsel, wordt intensief voorbereid in Hogeschool PXL en Universiteit Hasselt. HBO5-opleidingen bereiden de omvormingsdossiers voor en de Specifieke Lerarenopleidingen ronden de laatste stappen in de lopende visitatieronde af.  Kortom; het  ideale moment om in een onderwijsdag te focussen op interne kwaliteitszorg en externe kwaliteitstoetsing.

Daarom zetten we deze vierde onderwijsdag van de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg in op het versterken van “kwaliteitsdeskundigheid” van iedere medewerker.

 

Het volledig programma en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u via deze link: http://app.pxl.be/inschrijving/onderwijsdag.

 

Wij kijken alvast uit naar uw deelname aan deze vierde onderwijsdag van de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg.