Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

AXA beurs voor Nele Goeyvaerts (CenStat)    12 sep 2011

12 sep 2011

Nele stond onder begeleiding van prof. Marc Aerts en prof. Niel Hens (beiden CenStat). De volgende twee jaar zal Nele als postdoctorale onderzoeker werken op het modelleren van infectieziekten. ‘Through research, protection’ is het motto van het AXA Research Fund waarmee AXA basisonderzoek rond de preventie van risico’s steunt.  Het gaat om een vorm van cofinanciering: CenStat gaf reeds aan het restbedrag te zullen aanvullen. De dienst Onderzoekscoördinatie zorg voor de administratieve en contractuele afhandeling van deze beurs.

Dr. Nele Goeyvaerts: “Dynamische modellen voor persoon-tot-persoon overdracht van infectieziekten steunen op veronderstellingen over sociale interacties. In massa-actie-modellen maken personen contact met elkaar tegen een bepaalde leeftijdsspecifieke frequentie. Dit model wordt meestal gebruikt om de prevalentie van een endemische infectieziekte te beschrijven, die over een langere tijd en in een constante frequentie in een bevolking voorkomt. Anderzijds bestaan er netwerkmodellen waarin personen die elkaar kennen, met elkaar verbonden worden, en die dus expliciet rekening houden met de verschillen tussen personen en de clustering van contacten. Deze aspecten zijn belangrijk in het modelleren van het tijdsverloop van een epidemie. Hoewel massa-actie-modellen gebaseerd op sociale contactgegevens, en netwerkmodellen beiden aangewend worden om modellen voor de overdracht van infectieziekten te verbeteren en zo realistisch mogelijk te maken, werden ze voornamelijk apart bestudeerd. Het doel van dit project is om nieuwe statistische en wiskundige methoden te ontwikkelen die de twee kaders dichter bij elkaar brengen en toelaten om belangrijke verbanden te leggen.”