Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Lancering nieuw boek ‘Corporate Governance in het familiebedrijf’    4 jul 2011

4 jul 2011

CONTACTPERSOON

Prof. dr. Walter HENDRIKS

32-11-268753

walter.hendriks@uhasselt.be


Een familiebedrijf besturen in een snel evoluerende en sterk concurrentiële omgeving is niet eenvoudig. Dit boek reikt bestuurders van familiebedrijven een kader aan om hun bedrijfsstructuur nog te verbeteren en er voor te zorgen dat alle expertise in huis is om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen, zonder dat dit ten koste gaat van de eenheid, harmonie en identiteit, zo eigen aan een familiebedrijf. Naast het boek, zorgt ook de bijhorende tool www.lpfscan.be voor de nodige houvast in de aanpak.


Het Limburgs Platform voor het Familiebedrijf, kortweg LPF, is hierbij niet aan zijn proefstuk toe. Dit boek is immers de actualisatie van een eerder uitgebrachte editie. En nog niet zo lang geleden werd ook een uniek boek rond het lerend familiebedrijf uitgebracht. VKW Limburg en zijn LPF hebben hierbij als doel ondersteuning te geven aan de verdere professionalisering van de Limburgse familiebedrijven.


Het boek, dat het LPF van VKW Limburg lanceert gaat over goed bestuur in een familiebedrijf. Een familiebedrijf besturen is niet eenvoudig, zeker niet in onze snel veranderende omgeving met toenemende concurrentie en technologische vooruitgang.

Dr. Walter Hendriks: “De kracht van de meeste familiebedrijven is gebaseerd op een organisatiecultuur van onderling vertrouwen, harmonie en continuïteit. Werknemers zijn betrokken en hebben een hechte band met het familiebedrijf, waardoor ze graag een extra tandje bijsteken. Toch schuilt hierin ook een gevaar. Het streven naar harmonie en eensgezindheid mag niet betekenen dat het bedrijf niet open staat voor het aantrekken van kennis en talent buiten de familie en het bedrijf.”


Prof. dr. Frank Lambrechts: “De huidige bedrijfsomgeving stelt steeds hogere eisen aan de expertise van bestuurders en managers van een familiebedrijf. Familiebedrijven zullen meer en meer worden afgerekend op hun kwaliteit om talent, kennis en ervaring zowel binnen als buiten het bedrijf te traceren en te bundelen.“

Dit is meteen ook één van de belangrijkste uitdagingen voor een familiebedrijf: hoe zorg je ervoor dat je alle expertise – zowel in het topmanagementteam als in de raad van bestuur – in huis haalt die nodig is om het hoofd te bieden aan de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, zonder dat dit ten koste gaat van de eenheid, harmonie en identiteit van het familiebedrijf? Immers, om al deze expertise optimaal te benutten, zal goed moeten worden samengewerkt. Eenheid en onderling vertrouwen zijn belangrijke pijlers om een goede samenwerking binnen en tussen de bestuursorganen te garanderen.Net daarbij wil dit boek bestuurders van familiebedrijven helpen.

Prof. dr. Wim Voordeckers: “We maken gebruik van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten uit internationale toptijdschriften op het gebied van corporate governance. Aangevuld met heldere adviezen en een concreet plan van aanpak, waarbij telkens een bepaald bestuursorgaan nader wordt belicht. Zo bespreekt deel twee van het boek het managementteam, het derde hoofdstuk handelt over de raad van bestuur en in het laatste deel wordt aandacht geschonken aan het familiebestuur.”

Dit boek biedt geen pasklare oplossingen, maar voorziet wel een solide basis om als familiale ondernemer zelf aan de slag te gaan. Dit boek geeft het kader weer, waarbinnen de ondernemer de bestuursstructuur van het familiebedrijf kan verbeteren.

 

“Met dit boek willen wij vooral oproepen, inspireren en aanzetten tot reflectie en actie. Actie in de richting van "groots bestuur van het familiebedrijf", aldus initiatiefnemers Koen Hendrix en Sophie Govaerts van VKW Limburg.

 

Naast het boek werd een eenvoudig in te vullen quickscan www.lpfscan.be ontwikkeld, die toelaat te evalueren waar het bedrijf momenteel staat op vlak van beslissingsstructuren en op welke corporate governancegebieden nog verbeteringen mogelijk zijn.


Het boek is verkrijgbaar bij VKW Limburg (info@vkwlimburg.be) of via de Standaard Boekhandel (online te bestellen met ISBN: 9789081182348. Kostprijs 16 euro (incl. btw).


Vanaf september organiseren VKW Limburg en het LPF een seminariedrieluik over dit thema met diverse panelgesprekken met experten, familieondernemers en externe bestuurders. Het boek staat telkens centraal.

 


 

Meer info