Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Prestigieuze prijs voor 'Improving Statistical Literacy'    8 okt 2011

8 okt 2011

Het project kwam tot stand met de financiële steun van VLIR-UOS (de actor binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad verantwoordelijk voor universitaire ontwikkelingssamenwerking).

Samen sterk!
Wat begon als een initiatief van de professoren Ziv Shkedy, Paul Janssen en Marc Aerts  (UHasselt) en Luc Duchateau (UGent) om specifiek lesmateriaal te ontwikkelen voor het nieuwe masterprogramma Biostatistiek aan de Jimma University (Ethiopië), groeide uit tot een groot samenwerkingsproject met meerdere universiteiten uit Ethiopië en Mozambique. De professoren uit het Zuiden en het Noorden bundelden de krachten en boekten resultaat.

Biostatistiek@Ethiopië
Een nieuw masterprogramma Biostatistiek opstarten is geen sinecure. Het veronderstelt heel wat voorbereiding: een professioneel curriculum opstellen, adequaat cursusmateriaal ontwikkelen, docenten professionaliseren en begeleiden,… Het North-South-South-project (NSS) ondersteunde de Jimma University (Ethiopië) bij dit proces. 

Adequaat lesmateriaal ontwikkelen
Binnen dit project werd het cursusmateriaal van zes opleidingsonderdelen van het masterprogramma Biostatistiek aan UHasselt herwerkt tot cursusmateriaal voor de Ethiopische master. De Vlaamse partners nodigden academici uit Ethiopië uit tijdens de periode dat het opleidingsonderdeel gedoceerd werd aan UHasselt. Voor elke cursus was er een Vlaams-Ethiopisch team actief om het materiaal aan te passen aan de Ethiopische context. En die herwerkte cursussen? Daarmee kon men aan de slag in de opleiding Biostatistiek aan de Jimma University. Het uitgewerkte cursusmateriaal werd nadien ook voor andere universiteiten in Ethiopië en Mozambique opengesteld.
De maatschappelijke meerwaarde van dit NSS-project behoeft geen betoog. De prestigieuze prijs “Excellence Award in Statistical Literacy” van het ISI is een mooie bekroning van deze vruchtbare internationale samenwerking.