Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

‘Diversiteit’ centraal op Dies Natalis UHasselt    24 mei 2011

24 mei 2011

Ignace Schops wordt door Universiteit Hasselt voorgedragen als eredoctor voor zijn werk op het domein van de bescherming van de biodiversiteit in Vlaanderen, in het bijzonder voor zijn bijdrage tot het oprichten van het Nationaal Park Hoge Kempen. Dit park is met zijn 50 vierkante kilometer bos en heide, het eerste Nationaal Park van België, dat naast behoud en bescherming van biodiversiteit tevens aandacht besteedt aan het ontwikkelen van gerelateerde valorisatiemogelijkheden die bijdragen tot de economische welvaart in de regio.

De faculteit Geneeskunde draagt emeritus professor Mahmoud F. Fathalla voor als eredoctor. Professor Fathalla is een gynaecoloog met wereldfaam. Hij heeft zich onderscheiden in het onderzoek naar de oorsprong en voordelen van diversiteit op het gebied van reproductieve gezondheid. Hij staat ook bekend als een vurige verdediger van de reproductieve rechten van de vrouw, waar ook ter wereld. Zo is hij onder meer stichter van de Safer Motherhood Initiative.

Op voordracht van het onderzoeksinstituut SEIN en de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen wordt professor Monder Ram, directeur van het Centre for Research in Ethnic Minority Entrepreneurschip aan Montfort University, op 30 mei 2011 eredoctor van onze unief. Professor Monder Ram is een autoriteit in het domein van ondernemerschap bij etnische minderheden. Zijn academisch werk heeft ertoe bijgedragen dat ondernemerschap bij etnische minderheden een plaats gekregen heeft binnen het ondernemerschap algemeen.

Professor Marc Bossuyt ontvangt een eredoctoraat op voordracht van de faculteit Rechten. Emeritus professor Bossuyt deed onderzoek naar de constitutieve elementen van het discriminatieverbod en slaagde erin de vraag te depolitiseren. Hij onderzocht dit lang voor er in België sprake was van een Grondwettelijk Hof. De toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan het gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel door het Grondwettelijk Hof moet volgens professor Bossuyt met de nodige maat gebeuren, rekening houdend met het te bereiken doel en via wegen van geleidelijkheid en proportionaliteit. Diversiteit is met andere woorden een belangrijke maatschappelijke keuze die leidt tot inclusie, en stigmatisering en achterstelling wenst te vermijden, maar waarbij de aangewende middelen in een redelijk verband met dit doel moet staan.

De Associatiefaculteit Architectuur en Interieurarchitectuur draagt de Italiaanse docent, stedenbouwkundige en architect Bernardo Secchi voor als eredoctor. Secchi’s werk sluit sterk aan bij twee belangrijke pijlers van ArcK, de onderzoeksgroep voor Architectuur en Interieurarchitectuur. Enerzijds situeert zijn werk zich in de revalidatie van de stedelijke gebieden, waarbij het heel vaak over herbestemming van stedelijke plekken gaat. Anderzijds vertrekt zijn werk steeds vanuit een grote zorg voor participatie van alle actoren, ook de minderheden en/of zwakkere partijen (sociaal, cultureel, economisch). Hierbij heeft hij een bijzonder oog voor de culturele diversiteit en identiteit van en in stedelijke ontwikkelingen en dat opzicht maakt hem bijzonder binnen de planningswereld.