Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Dr. Kurt Baeten is FFMI laureaat     11 dec 2011

11 dec 2011

In Europa krijgen naar schatting ieder jaar meer dan 400.000 vrouwen de diagnose van borstkanker.  Hiermee blijft borstkanker één van de belangrijkste aandoeningen bij vrouwen wereldwijd.
Door het invoeren van screeningprogramma’s waarbij vrouwen 2 jaarlijks worden uitgenodigd voor een mammografie, wordt borstkanker bij vrouwen boven de 50 gelukkig steeds vaker in een vroeg stadium vastgesteld en werd hierdoor ook het sterftecijfer ten gevolge van borstkanker teruggedrongen.  Helaas is deze mammografie ondoeltreffend voor het testen van borstkanker bij vrouwen jonger dan 50 alsook bijvoorbeeld bij vrouwen met borstimplantaten.  Daarenboven blijkt volgens gegevens die in 2010 gepubliceerd werden door het WGO dat België desondanks nog steeds een van de hoogste incidentiecijfers voor borstkanker ter wereld heeft! Ook het sterftecijfer voor deze ziekte ligt in België hoger dan in eender welk ander land, de ontwikkelingslanden incluis.


De onderzoeksinstituten BIOMED en IMO van de Universiteit Hasselt hebben in samenwerking met het Ziekenhuis Oost-Limburg en het UZ Leuven, onderzoek verricht naar een nieuwe bloedtest  die het mogelijk maakt borstkanker  vroegtijdig en onafhankelijk van de leeftijd vast te stellen.  Dit vond in een unieke context plaats waarbij er technologische expertise van het IMO werd gecombineerd met biomedische expertise in biomerker onderzoek van het BIOMED en oncologische kennis van het ZOL en het UZ Leuven. Dr. Baeten geeft meer uitleg over dit onderzoek: “In de voorbije jaren hebben we in samenwerking met diverse ziekenhuizen onderzocht of het mogelijk was borstkanker bij iemand te detecteren in een simpel bloedstaaltje.  Hiervoor werden bloedstalen van meer dan 400 vrouwen, jong en oud, onderzocht door middel van NMR spectroscopie.  Deze techniek laat toe om in een paar minuten tijd een geheel beeld te krijgen van de concentraties van talloze stoffen in het bloed (= metabole handtekening).  Hierbij werd vastgesteld dat in personen met borstkanker verschillende stoffen in verhoogde of verlaagde mate aanwezig zijn en dat op basis van deze veranderingen vroegtijdig kan vastgesteld worden of iemand borstkanker heeft. 

Het FFMI (Fondation Fournier-Majoie pour l'Innovation) heeft op vrijdag 9 december besloten Dr. Baeten te erkennen als Laureaat.  Hierdoor kan dit onderzoek de komende jaren op belangrijke financiële FFMI steun rekenen voor de verdere (internationale) validatie van de bloedtest.  Dit geeft de Universiteit Hasselt de mogelijkheid om de beloftevolle resultaten verder te bevestigen in samenwerking met verschillende toonaangevende Europese kankercentra, zoals o.a.in Parijs, Edinburgh, Rotterdam en Leuven. Ter ondersteuning werd bovendien recentelijk de BCM8.org website http://beta.bcm8.org opgericht waarop artsen steeds de laatste info omtrent deze test kunnen opvragen, vragen kunnen stellen,….