Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Eerste doctoraat bekroont samenwerking BIOMED en Janssen Pharmaceutica    19 mei 2011

19 mei 2011

Eve Peeraer, geboren op 28 augustus 1984, begon in 2002 aan haar opleiding biomedische wetenschappen. Tijdens haar masterthesis, die ze binnen de neuroscience afdeling van Janssen Pharmaceutica volbracht, werd al snel duidelijk dat hier een vervolg aan gebreid zou worden. In 2007 startte ze binnen diezelfde afdeling haar doctoraat met als titel ‘Groeifactoren in perifere neuropathieën. Een therapeutisch potentieel voor VEGF en VEGF-B’.

Bij diabetes patiënten en kankerpatiënten behandeld met het chemotherapeuticum paclitaxel kan een belangrijke neurologische complicatie (neuropathie) optreden, welke een zware impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënten. Eve Peeraer heeft tijdens haar doctoraat de rol van bepaalde groeifactoren voor de behandeling hiervan verder onderzocht. Hoewel hun therapeutisch effect verder bevestigd moet worden, zien de resultaten er alvast veelbelovend uit.

Volgens haar promotoren prof. dr. Piet Stinissen (BIOMED) en prof. dr. Theo Meert (Janssen Pharmaceutica) en de andere juryleden waaronder prof. dr. Sven Hendrix en prof. dr. Marcel Ameloot heeft Eve Peeraer haar 4 jaar harde werk bekroond met een zelfzekere en overtuigende doctoraatsverdediging… een werk waar de verschillende partijen zeker trots op mogen zijn. Eve Peeraer zelf kijkt er met een voldaan gevoel op terug: “Wat eens zo veraf leek, is uiteindelijk voorbij gevlogen. Met plezier heb ik hieraan gewerkt!”

BIOMED en de faculteit geneeskunde van de UHasselt heeft naast de doctoraten ook in het algemeen een goede samenwerking met Janssen Pharmaceutica, wat omschreven kan worden als een veelbelovend parcours. Zo is onder andere Janssen Pharmaceutica bijvoorbeeld een belangrijke industriële partner binnen de doctoral school for medicine & life science, wat niet alleen mogelijkheden biedt voor de startende doctoraatstudenten maar ook voor de afgestudeerden.

De toon is bij gezet! Hopelijk mogen er binnen deze nauwe samenwerking nog vele doctoraten volgen… Of misschien beter gezegd: binnen deze nauwe samenwerking volgen er vast en zeker nog vele doctoraten!

We wensen dr. Eve Peeraer en haar promotoren en begeleiders alvast een dikke proficiat!