Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Erevicerector Mieke Van Haegendoren in de bloemetjes gezet    7 mrt 2011

7 mrt 2011

Honderd uitzonderlijke vrouwen uit de drie gewesten en uit alle sectoren van ons land namen woensdagochtend plaats in het halfrond van de Senaat. Naast Ministers van Staat Miet Smet en Antoinette Spaak namen onder meer ook Mieke Van Hecke, hoofd van het Katholiek Onderwijs, zangeres Sandrine Van Handenhoven, ex-judoka Ingrid Berghmans en missiezuster Jeanne Devos plaats in het rode pluche.
 
“Het zijn pioniersters die voor meer gelijkheid in de Belgische samenleving hebben gezorgd, die de weg gebaand hebben voor anderen of die gevochten hebben tegen discriminatie”, verduidelijkt Milquet.
 
“Het zijn heldinnen van elke dag, die respect afdwingen voor wat ze doen. Het zijn strijdbare vrouwen die mannenbastiljons zijn binnengedrongen en waarvan het gevecht doorslaggevend of baanbrekend of vernieuwend is geweest”, gaat de minister verder.

Erevicerector Mieke Van Haegendoren zet zich al haar hele leven in voor de emancipatie van vrouwen, ongeacht hun sociale of etnische afkomst. In de jaren negentig richtte Mieke Van Haegendoren het UHasselt-onderzoeksinstituut SEIN op dat ook nu nog steeds onderzoek doet rond diversiteit en ongelijkheid. Zij was teven initiatiefneemster van SOFIA, een vormingsprogramma dat zich toespitst op netwerking voor vrouwelijke ondernemers.

Op het einde van de ceremonie kregen alle honderd vrouwen nog een beeldje mee naar huis uit handen van de vrouwelijke ministers uit de federale regering.

100 uitzonderlijke vrouwen

Hafida Bachir - Nationaal voorzitster van Vie Féminine
Eva Bal - Regisseuse et initiatiefneemster van het kinderen- en jongerentheater De Kopergietery in Gent
Irène Balcers - Commissaris van de lokale politiezone Ukkel/Watermaal-Bosvoorde/Oudergem – verantwoordelijke voor het slachtofferhulpteam van de politie
Annelies Beck - Journaliste en presentatrice van onder meer Terzake op de VRT
Marie-Anne Belfroid - Voorzitster van de Union des Classes Moyennes (UCM)
Ingrid Berghmans - 1ste Belgische vrouwelijke judoka die een wereldtitel behaalde
Cécile Bertrand - Cartooniste en beeldhouwster
Olivia Borlée - Sprintster
Jeanne Brabants - Choreografe, danspedagoge en oprichtster van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen
Michèle Bribosia - Oud-senatrice en gewezen voorzitster van de Femmes cdH
Bea Cantillon - Sociologe en directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen, gewezen senatrice en vicerector van de Universiteit Antwerpen
Brigitte Chanoine - Rector en hoogleraar Financiën van de Ichec Brussels Management School
Naïma Charkaoui - Directrice van het Minderhedenforum
Cécile Coune - Advocate en vicevoorzitster van Women on Board
Stéphanie Crayencour - Zangeres en actrice
Claudine Curran - Voorzitster van de Open VLD-Vrouwen
Hakima Darhmouch - Journaliste en presentatrice van het televisiejournaal van RTL-TVI
Elisabeth Darras - Decaan van de faculteit voor volksgezondheid van de Université catholique de Louvain (UCL)
Christine Darville - Directrice van het juridisch department van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Sabine de Bethune - Fractievoorzitster in de Senaat en voorzitster van de Belgische afdeling van Awepa, de associatie van Europese parlementsleden met hun Afrikaanse collega’s
Catherine de Braekeleer - Directrice van het Centre de la Gravure et de l'Image imprimée
Anne De Gelas - Fotografe
Gunilla De Graef - Consulente bij het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (Cimic) in Mechelen
Miek De Kepper - Directrice van Locus, het steunpunt voor het lokale cultuurleven in Brussel
Caroline De Mulder - Schrijfster en professor aan de Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix à Namur
Sabine de Ville - Vice-voorzitster van Culture et Démocratie
Dominique De Vos - Adjunct-algemeen directrice van het Agentschap voor de administratieve vereenvoudiging – Voorzitster van het Liaisoncomité voor vrouwen
Nadia De Vroede - Voorzitster van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ)
Marcia De Wachter - 1ste vrouwelijke Vice-gouverneur van de Nationale Bank van België
Katlijn Declercq - Verantwoordelijke van Ecpat Belgium, wereldwijd netwerk tegen kindermisbruik
Liesbeth Degand - Voorzitster van het taal- en communicatie-instituut van de Université catholique de Louvain
Béatrice Delvaux - Hoofdredactrice van het dagblad Le Soir
Anne Demelenne - Algemeen secretaris van het ABVV
Ann Demeulemeester - Algemeen secretaris van de christelijke arbeidersbeweging ACW
Marianne Delahaut - Onderzoeksdirectrice van het Institut Destrée
Sabine Denis - Algemeen directrice van Business & Society
Anne-Marie Descamps - Algemeen directice van Markant, netwerk van ondernemende vrouwen
Jeanne Devos - Missiezuster en stichtster van de Nationale beweging van huisbedienden (NDWM) in Mumbai in India
Khadidiatou Diallo - Voorzitster van de Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (Gams)
Ariane Dierickx - Directrice van Amazone, ontmoetingscentrum voor de gelijke kansen tussen vrouwen en mannen
Mia Doornaert - Voormalig redactrice van De Standaard, gespecialiseerd in internationale relaties, en adviseur op het kabinet van de Eerste minister
Isabelle Durant - 1ste vrouwelijke Vice-Eerste minister en Vice-voorzitster van het Europees parlement
Lutgart Dusar - Project Manager bij het Living Stone Centrum voor Intercultureel Ondernemen
Sonja Eggerickx - Voorzitster van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV)
Hakima El Meziane - Adviseur onderwijs van het kenniscentrum van Voka – Vlaams Economisch Verbond (VEV)
Dominique Estenne - Voorzitster van de commissie Femmes & Entreprises van de Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB)
Meera Fé - Zangeres, pianiste en tangodanseres
Els Flour - Voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee (VOK)
Marie-Claire Foblets - Gewoon hoogleraar gespecialiseerd in vreemdelingenrecht aan de Katholieke Universiteit Leuven
Caroline Fontenoy - Journaliste en presentatrice van het televisiejournaal van RTL-TVI
Céline Fremault - Voorzitster van de Femmes cdH en fractievoorzitster in het Brussels parlement
Kouky Frohmann-Gartner - Voorzitster van het Forum der Joodse organisaties
Andrée Geulen-Herzkowici - Rechtvaardige van de Naties
Danièle Goffinet - Eerste vrouwelijke officier bij de Rijkswacht
Cécile Goor-Eyben - Ere-senatrice en oud-minister
Danièle Goffinet - Eerste vrouwelijke officier bij de Rijkswacht
Eliane Gubin - Historica en professor aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
Françoise Guillitte - Verantwoordelijke voor de pers en de public relations van Amnesty International Belgique
Nadine Guissard - Decaan van de faculteit bewegingsleer van de Université libre de Bruxelles (ULB)
Véronique Halloin - Algemeen secretaris van het Fonds de la recherche scientifique-FNRS
Jacqueline Herbrand - Voorzitster van de Fédération francophone de gymnastique en oud-lid van het Belgisch Olympisch Comité
Hilde Houben-Bertrand - 1ste vrouwelijke gouverneur, oud-gouverneur van de provincie Limburg
Corinne Hubinont - Geassocieerd diensthoofd van de dienst Verloskunde van de Cliniques Universitaires Saint Luc
Vanina Ickx - Rallypilote
Godefrieda Janssens - Zuster van Onze-Lieve-Vrouw Presentatie en oud-voorzitster van de Vereniging van Hogere Oversten van België (VHOB)
Annemie Janssens - Algemeen directrice van de Kristelijke Arbeidersvrouwen (KAV)
Sophie Jekeler - Directrice van de Fondation Samilia en beheerdster van Entre2
Hilde Kieboom - Voorzitster van Sant’Egidio in de Lage Landen
Sonja Kohnenmergen - Adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)
Christine Kulakowski - Directrice van het Centre Bruxellois d'Action Interculturelle (CBAI)
Martine Labbe - Decaan van de faculteit der wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles (ULB)
Miette Labye - Vice-voorzitster van de Action Chrétienne Rurale des Femmes
Marie Laga - Gewoon hoogleraar aan het Tropisch Instituut in Antwerpen
Sabine Laruelle - Minister van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO), Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
Isabella Lenarduzzi - Verantwoordelijke van Jump
Dominique Leroy - CEO van Unilever Belgium
Danielle Levillez - 1ste vrouwelijke kolonel
Nele Lijnen - Senatrice en voorzitster van het Adviescomité voor de gelijke kansen voor vrouwen en mannen van de Senaat
Valérie Lootvoet - Voorzitster van de Université des femmes
(Mama) Yvette Makilutila Massamuna - Voorzitster van de Zaïroise et ses sœurs
Katlijn Malfliet - Decaan van de faculteit voor Sociale Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven en voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR)
Sylvie Marique - Algemeen directrice van de Direction générale opérationnelle des pouvoirs locaux, de l’action sociale et de la santé de la Région wallonne
Christine Mattheeuws - Voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen
Marie-Paule Meert - Voormalig woordvoerster van Eerste minister Wilfried Martens
Betty Mellaerts - Journaliste, radio- en televisiepresentatrice, onder meer voor de VRT, en schrijfster
Marianne Merchez - Psychotherapeute en voormalig lijnpilote
Lydia Merckx - Adviseur Samenlevingsstatistieken van de Federale overheidsdienst Economie
Barbara Mertens - Hoofdredactrice van Bel-RTL
Marie-Paule Mingeot - Voorzitster van het Louvain Drug Research Institute van de Université catholique de Louvain
Veerle Miserez - Officier bij de federale politie
Suzanne Monkasa - Consulente bij het Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie (Cimic) in Mechelen
Johanne Montay - Hoofdredactrice van de RTBF
Monica Nève - Orkestdirigente en stichtster van Nativitas
Caroline Nsenda - Communicatieverantwoordelijke bij Equinet, het Europees netwerk van organisaties ter bevordering van de gelijkheid
Hilde Omblets - Directrice van de Groep Intro in Limburg
Laurette Onkelinx - 1ste vrouwelijke Vice-Eerste minister
Delphine Paci - Voorzitster van de Belgische afdeling van het Internationaal Observatorium van het gevangeniswezen
Chantal Pattyn - Nethoofd van de klassieke radiozender Klara van de VRT
Hedwige Peemans-Poullet - Schrijfster, stichtster van de Université des femmes en voormalig hoofdredactrice van En Marche
Ingrid Pelssers - Emancipatie-ambtenaar bij de Vlaamse overheid
Annemie Pernot - Sociaal attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie
Anne Pochet - Hoofdredactrice van Victoire
Anne Poutrain - Directrice van het Institut Emile Vandervelde (IEV)
Joëlle Quetin-Leclercq - Decaan van de faculteit farmacie en biomedische wetenschappen van de Université catholique de Louvain
Evelyne Rogge - Kapitein ter lange omvaart
Leen Scheerlinck - Directrice van de Nederlandstalige Vrouwenraad
Sabine Slegers - Nationaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB
Miet Smet - Minister van Staat en eerste minister van Gelijke Kansen
Anne Snick - Coördinatrice van Flora
Patsy Sörensen - Gewezen europarlementslid en stichtster van Payoke in Antwerpen
Antoinette Spaak - Minister van Staat, gewezen Europarlementslid en voormalig voorzitster van het FDF
France Springuel - Celliste
Viviane Teitelbaum - Voorzitster van de Conseil des femmes francophones de Belgique (CFFB)
Marleen Temmerman - Gynecologe, hoogleraar aan de Universiteit Gent en senatrice
Godelieve Timmermans - Eerste vrouwelijke directrice van de Staatsveiligheid
Annemie Turtelboom - Minister van Binnenlandse Zaken
Annie Valentini - Algemeen directrice van de Botanique
Christine Van Broeckhoven - Professor in de moleculaire genetica aan de Universiteit Antwerpen en gewezen kamerlid
Norah Van Den Daele - Stafmedewerkster van het Kruispunt Migratie-Integratie
Lucienne Van Deyck - Mezzo-sopraan en zangpedagoge
Anouk Van Gestel - Hoofdredactrice van Femmes d'aujourd'hui
Bie Van Gucht - Keramiste
Mieke Van Haegendoren - Gewezen vicerector van de Universiteit Hasselt en oud-voorzitster van de Nederlandstalige Vrouwenraad
Sandrine Van Handenhoven - Zangeres en muzikante
Mieke Van Hecke - Directrice generaal van het Vlaams secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO)
Chris Van Hoof - Directrice van de Katholieke Vereniging voor Landelijke Vrouwen (KVLV)
Liesbeth Van Impe - Chef van de politieke redactie van Het Nieuwsblad
Ann Van Laer - Algemeen secretaris van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)
Jeanne Vercheval - Stichtster van de Marie Mineur van feministes in het arbeidersmilieu
Inga Verhaert - Voorzitster van Zij-Kant, de Vlaamse socialistische vrouwen
Inge Vervotte - Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
Pascale Vielle - Professor sociaal recht aan de Université catholique de Louvain
Luce Wilquin - Uitgeefster
Barbara Wyckmans - Theaterdirectrice van Het Paleis in Antwerpen