Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Innoventivity Day 2011 – UHasselt verwelkomt meer dan 500 ondernemers    13 okt 2011

13 okt 2011

Universiteit Hasselt en de Limburgse Hogescholen hebben heel wat expertise in huis om samen te werken met bedrijven. Vandaag, donderdag 13 oktober vanaf 14 uur presenteren we tijdens Innoventivity Day 2011 lopende samenwerkingsinitiatieven met partners uit de bedrijfswereld via standen, succesvolle cases, projecten en praktische demo’s. Sprekers uit de industrie en overheid geven elk hun visie op de toekomst rond samenwerking tussen bedrijf en onderzoek. De ondernemers staan centraal: zij getuigen over de meerwaarde die een samenwerking met de Universiteit en Hogescholen biedt.

Het startschot wordt gegeven door ondermeer Rector Luc De Schepper en Minister van Innovatie Ingrid Lieten. Zij geven hun visie op de toekomst van de samenwerking tussen bedrijf en onderzoek. Enkele topsprekers uit de industrie vertellen aansluitend over hun ervaring met lopende onderzoeksprojecten. Daarna kunnen de deelnemers kiezen uit 9 verschillende sessies. Bedrijven als Umicore, Flanders DC en Melexis getuigen over de meerwaarde die een samenwerking met de Universiteit en Hogescholen biedt.

In de agora van de UHasselt presenteren onderzoekers via thematische standen hun toegepaste expertise en lopende samenwerkingsinitiatieven met partners uit de bedrijfswereld. Cases, projecten en praktische demo’s maken alles nog concreter. Ook het Innovatiecentrum Limburg is present om ondernemingen met raad en daad bij te staan.
Netwerking en creatief ‘borrelen’ tussen collega-bedrijven, onderzoekers en organisaties die de kennisoverdracht tussen scholen en ondernemingen faciliteren? Daarvoor is er uiteraard doorlopend ruimte. Ook de lokale partners als VOKA-Limburg, VKW Limburg, Unizo-Limburg, LRM, en Innovatiecentrum Limburg, worden niet over het hoofd gezien. Net als de experts van enkele Europese projecten rond innovatie en valorisatie (TTC-ELAt, TeTRRA). Innoventivity Day is een organisatie van de Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen PHL, XIOS en KHLim, met ondersteuning van lokale en euregionale partners.


Voor meer info, surf naar www.uhasselt.be/ID2011.