Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

LifeTechLimburg presenteert internationale succesverhalen    6 okt 2011

6 okt 2011

De sector van de life sciences kent de laatste jaren een sterke groei in Vlaanderen. Ondanks het jeugdige karakter van de sector, wordt er toch stevig geïnvesteerd in internationaal ondernemen. Getuige hiervan zijn de succesverhalen van Limburgse bedrijven zoals Melotte en Medinvents die LifeTechLimburg presenteerde. Melotte uit Zonhoven ontwikkelt en produceert maatoplossingen en medische protheses op zowel analoge als digitale wijze. Medinvents is een Hasseltse bedrijf dat innovatieve producten ontwikkelt ten behoeve van minimale invasieve biopsie.

Aan de basis van de groei in de sector van de life sciences ligt de gebundelde inzet van diverse partners zoals UHasselt, de provincie Limburg en de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Deze samenwerking heeft geleid tot een groot onderzoekspotentieel, aangepaste bedrijfsinfrastructuur met de incubator Bioville, nieuwe bedrijfsinvesteringen en de oprichting van een clusterorganisatie. LifeTechLimburg is de organisatie die de ontwikkeling van de biomedische life sciences en medische technologie sector in de provincie Limburg ondersteunt. Onder life sciences verstaan we de kennis en technologie die leidt tot betere geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

“Internationaal ondernemen in de Limburgse life sciences”.

Professor Piet Stinissen (UHasselt), voorzitter van LifeTechLimburg: “Omdat de Limburgse life sciences relatief jong zijn en veel biotechnologie bedrijven nog in de R&D fase zitten, lijkt het misschien alsof internationaal ondernemen nog niet aan de orde is. Niets is minder waar. Internationaal ondernemen kan immers mooie opportuniteiten opleveren. Hoe meer de bedrijven internationaal actief zijn, hoe groter de slagkracht van de Limburgse economie. Vanuit LifeTechLimburg ondernemen we bovendien ook diverse activiteiten, samen met onze partners, om de Limburgse life sciences internationaal op de kaart te zetten.” Piet Pauwels (UHasselt)“Uit recent onderzoek dat we voor VOKA – KVK Limburg hebben uitgevoerd bleek nogmaals dat export van levensbelang is voor de Limburgse economie. Zo verwacht meer dan 50 % van de ondervraagde bedrijven dat export in 2012 nog belangrijker wordt in hun totale omzet.”

Tijdens de bijeenkomst kregen bovendien nieuwe startende bedrijfjes via zeer korte pitches de kans om zichzelf en hun product voor te stellen. Doormiddel van de organisatie van grensoverschrijdende netwerkactiviteiten zoals deze tracht LifeTechLimburg een aanzet te geven tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve samenwerkingen of ideeën.

Het Interregio technologiecafé is een initiatief van LifeTechLimburg in samenwerking met haar grensoverschrijdende partners Maastricht Instruments, Hemolab Cardiovascular Engineering, de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM) en de kamers van Koophandel van Nederlands Limburg en Noord-Brabant. Bovendien werd deze bijeenkomst voor de eerste keer opgenomen in de zogenaamde Top Technologie Cluster waardoor het bereik van deze bijeenkomst werd verruimd naar ondernemers en onderzoekers in de regio’s Aken, Leuven en Luik.