Logo UHasselt

menu

UHasselt


Nieuws

Logo UHasselt Universiteit Hasselt - Knowledge in action

< OVERZICHT

Meer geld voor spin-offs    15 sep 2011

15 sep 2011

De UHasselt trekt dus volop de kaart van innovatie en spin-offs. Dankzij een gemeenschappelijk initiatief van de Universiteit Hasselt en LRM, kunnen een 10-tal  spin-offs van de Universiteit Hasselt en de Limburgse hogescholen de komende tien jaar rekenen op tussen de 300.000 en 1.000.000 euro elk, om hun activiteiten te ondersteunen en uit te breiden. De middelen daarvoor komen uit KMOFIN 2, een investeringsfonds dat LRM, de Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV) en de Universiteit Hasselt hebben opgericht.  Het is de eerste maal dat de Universiteit Hasselt participeert in een investeringsfonds voor spin-offs.

In totaal zal 35,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in Limburgse groeibedrijven, 7 miljoen hiervan is bestemd om spin-offs op te richten die de expertise van de Universiteit Hasselt, de Provinciale Hogeschool Limburg en de Xios Hogeschool Limburg commercialiseren.  De investeringen gaan naar de domeinen life sciences, ICT en cleantech.

Dit fonds beantwoordt aan de behoefte aan financiering om technologisch ondernemerschap uit te bouwen in de regio en sluit perfect aan met de activiteiten van de Tech Transfer UHasselt en de uitbouw van toepassingsgerichte kennis aan de Limburgse Universiteit en Hogescholen. Via dit fonds zullen ook ervaren investeringsmanagers aangetrokken worden die zich toeleggen op het begeleiden van academische spin-off dossiers.

Rector Luc De Schepper van de UHasselt: “Ik ben trots dat de afgelopen jaren zes nieuwe spin-offs gecreëerd zijn aan de Universiteit Hasselt, vanuit de onderzoeksinstituten Biomed, EDM en Imo/imomec en onder intensieve begeleiding van de Tech Transfer UHasselt. Daarnaast zitten nog andere spin-offs in de pipeline. Dit toont aan dat de universiteit, met haar meer dan 500 onderzoekers, de afgelopen decennia uitzonderlijke kennis heeft opgebouwd in speerpuntdomeinen, die de Limburgse kenniseconomie kan versterken. De Universiteit Hasselt neemt de valorisatie van onderzoeksresultaten en de creatie van spin-offs, naast onderwijs en onderzoek de derde taak van de universiteit, dan ook serieus. De vestiging van deze bedrijven op onze campus vormt bovendien een meerwaarde voor onze kennisinstellingen.”

Dr. Ann-Pascale Bijnens, directeur Tech Transfer UHasselt: “Het spin-off investeringsdomein is sterk verweven met Tech Transfer UHasselt, zodat een maximale wisselwerking tussen het fonds en valoriserend onderzoek in universiteit en hogescholen mogelijk wordt en we in een zeer vroeg stadium opportuniteiten kunnen oppikken. De hands-on begeleiding door investeringsmanagers, zowel voor als na de start van het bedrijf, vergroot de kans op succes van hoogtechnologische bedrijven met een academische, technologiegedreven achtergrond. Dankzij het fonds kunnen we in de volgende vijf jaar extra startfinanciering voorzien voor 8 à 10 spin-offs. Deze bedrijven krijgen zo meer kansen om door te groeien tot belangrijke economische spelers in de regio.”

Achtergrond
KMOFIN2 is de opvolger van KMOFIN 1, een ARKIV-fonds met LRM en PMV als aandeelhouders. Via het investeringsdomein spin-offs vormt KMOFIN 2 het eerste incubatiefonds voor spin-offs van de Universiteit Hasselt en andere kennisinstellingen in de regio.
De oprichting van KMOFIN2  past in het ARKimedesinitiatief, waarmee PMV significante minderheidsbelangen neemt in fondsen die investeren in sterk groeiende ondernemingen, die de motor van innovatie, werkgelegenheid en levenskwaliteit vormen.  De Vlaamse regering voorziet via het ARKimedesinitiatief 100 miljoen euro voor groeibedrijven in Vlaanderen. Uit die pot gaat er 15 miljoen euro naar Limburg. Dit dankzij een goede samenwerking tussen LRM en de Universiteit Hasselt die samen een dossier indienden.